Wat is autisme

Wat is autisme?

Ja, wat is autisme. Er zijn genoeg omschrijvingen te vinden op het internet. Maar wat autisme precies is? Wij weten het niet. Jaarlijks worden er wereldwijd duizenden onderzoeken gepubliceerd met mogelijke verklaringen en of oorzaken.

Volgens de wetenschap

Het woord autisme is afkomstig van het Griekse woord ‘autos’ dat ‘zelf’ betekent. Autos verwijst naar de in zichzelf gekeerde indruk die mensen met autisme lijken te maken.

Ook wordt het begrip pervasief gebruikt. Met het begrip pervasief wordt aangegeven dat de problematiek diep doordringt in het totale functioneren van mensen met autisme.

Drie wetenschappelijke opvattingen over autisme

  • De eerste opvatting (Kanner, 1943; Asperger, 1944): autisme wordt veroorzaakt door de opvoeding, vooral door de moeder.
  • De tweede opvatting (diverse onderzoekers 1980): autisme is een defect, zit in de genen en is sterk erfelijk.
  • De derde opvatting (Delfos, 2006): autisme is geen defect, maar een vertraging of versnelling in de informatieverwerking en loopt via meerdere schakels.

Autismespectrum stoornis

Bij autisme wordt gesproken over mensen die passen binnen ‘het spectrum’. Hierdoor wordt duidelijk dat elk mens met een vorm van autisme uniek is.
‘Dé autist’ bestaat niet.

Helaas denken mensen bij het woord autisme nog steeds aan het personage vertolkt door Dustin Hoffman uit de film Rain Man. In die zin heeft de film ten aanzien van de beeldvorming rondom autisme meer kwaad gedaan dan goed.

Autisme komt echter voor binnen alle intelligentieniveaus, waarbij de groep met een verstandelijke beperking de minderheid vormt en waar autisme ‘aan de buitenkant’ te zien is.

Autisme bij normaal en hoogbegaafde mensen zit meestal ‘aan de binnenkant’. De kenmerken zijn niet altijd even zichtbaar en herkenbaar, maar dit zorgt er niet voor, in tegenstelling tot wat hun omgeving vaak denkt, dat zij er minder last van hebben. Vanwege hun intelligentie zijn zij heel goed in staat om hun autisme te compenseren en te camoufleren.Toch hebben zij ook moeite om de wereld om hen heen te begrijpen en te ervaren.

Onbegrip bij de omgeving en niet adequaat reageren van de omgeving kan verergering van de symptomen en klachten veroorzaken en tot gedragsproblemen leiden.

 

Wij vinden het niet belangrijk met welke vorm van autisme iemand gediagnosticeerd is. Een mens is immers veel meer dan zijn diagnose. Hij is niet in regels te vangen.

Wij gaan uit van het ontwikkelen en vrij maken van kwaliteiten van mensen, van bieden wat nodig is, in afstemming met de persoon met autisme. Met daarbij als uitgangspunt gelijkwaardigheid.
Wij menen dat het woord autisme als duiding voldoende is en dat in spreek- en schrijftaal niet telkens de toevoeging stoornis nodig is. Het woord ‘stoornis’ in relatie tot autisme past niet in onze zienswijze.

In de literatuur over autisme zien we regelmatig de metafoor van autisme als paraplu waaronder alle vormen van autisme vallen. Wij gebruiken liever de metafoor van verschillende paraplu’s.