De Autisme Academie Nederland van Auticomm bestaat al sinds 2008 en is gespecialiseerd in autisme & communicatie en autisme & overprikkeling | stress | trauma & hechting.

Wat autisme precies is blijft een vraagteken. Ook voor ons. Wat wij wel weten is hoe communicatie in relatie tot autisme werkt en nog belangrijker wat de invloed is van trauma | stress | overprikkeling | prikkels op het mentale en fysieke welzijn.


De 3 V’s van de Autisme Academie
Veiligheid, vertrouwen en verbinding

Als één van de eersten koppelde Gedragsanalist Marjon Kuipers MSc samen met haar team van ervaringsdeskundige trainers de stressbeleving van mensen met autisme aan de mate waarin zij hun autisme ervaren.

Simpel gezegd; Hoe meer stress, hoe meer last van autisme, hoe minder stress hoe minder last van autisme. Een visie waar veel mensen met autisme zich in herkennen.

Binnen de trainingen besteden we veel aandacht aan stress, trauma, prikkelverwerking, de werking van het brein en leefstijl. Want niet alleen de kennis over wat er gebeurt bij stress is belangrijk, maar vooral ook wat je eraan kunt doen bepaalt de levenskwaliteit.

Wij zijn de experts en ontwikkelaars op dit gebied en ervaren het als groot compliment dat er zoveel van onze kennis en onze cursusinhoud overgenomen wordt door anderen.

Gemiddeld starten wij met 8 AutismeVriendelijke Coach Practitioner, 2 CoachMaster en 2 TraumaTrainingen per jaar in Bunnik en in Bilthoven. De incompany trainingen verzorgen wij op locatie.

Saskia Buma en Marjon Kuipers

Marjon schrijft regelmatig artikelen over autisme, stress en trauma.

Lees hier de blogs van Marjon

Download hier jouw prikkelplan

Saskia Buma en Marjon Kuipers zijn ervaren professionals en trainers op het gebied van autisme, allebei ook moeders van een zoon met autisme. Eerder schreef Marjon met Gijs Horvers, Plan B waar het gaat om inzicht en gereedschap voor communicatie in omgeving en gedrag. Hun nieuwe boek gaat in op nog diepere lagen. Minder autisme, minder stress bracht mij dichter bij mijn eigen kern, gaf mij de nieuwste inzichten en mogelijkheden om onze dochter en de dochters en zonen van velen nog passender te ondersteunen in hun leven met autisme.”  
Manon Wennink (Autisme Vriendelijke CoachMaster, iQ Coach, Voorzitter Mama Vita)

Dit boek biedt breed toepasbare lessen voor het reduceren van stress in je leven. Hoe mooi is het dat die lessen juist te leren zijn aan de hand van ervaringen van mensen voor wie het extra belangrijk en extra moeilijk is om die stress te verminderen”.
Erik Gerritsen, Secretaris Generaal Ministerie van VWS

Brochure
Brochure
Brochure

Boeken
Wij maken tijdens onze 8- daagse training gebruik van Plan B, een vernieuwende handreiking voor Autisme en Communicatie, geschreven door Marjon Kuipers en Gijs Horvers.
Je kunt Plan B ook los bestellen:

Lees ook ons boek
Minder Stress Minder Autisme
Plan C

Wereldwijd zijn vele nieuwe inzichten ontstaan op het gebied van autisme, menselijk gedrag en de stresservaringen die hiermee gepaard gaan. Reguliere oude kennis van autisme is niet meer voldoende noch voor ouders, professionals in onderwijs en zorg, noch voor mensen met autisme. Dit boek laat aan de hand van de laatste inzichten op het gebied van stress, emoties en de werking van het brein zien wat mensen met autisme wel helpt.

Minder stress, minder autisme, laat zien welke impact stress op mensen met autisme heeft. Ook stress als gevolg van trauma en minder veilige hechting heeft invloed op ieder mens met en zonder autisme. Het boek biedt handvatten en oefeningen om stress beter te herkennen en hanteren.

Daarnaast laat het boek ook zien hoe emoties en de werking van het brein kan leiden tot overprikkeling. Naast nieuwe kennis en bewustwording hiervan, worden er oplossingen geboden hier beter mee om te gaan. Kennis die nodig is voor een gezonde ontwikkeling en groei. Voor eigen autonomie en zelfstandigheid.
Dit boek biedt nieuwe mogelijkheden voor mensen met autisme, hun ouders, partners en ook voor professionals in zorg en onderwijs.

Bestel hier jouw exemplaar van Minder stress minder autisme Plan C

ONUITWISBAAR
We zijn heel blij te kunnen aankondigen dat ons boek Onuitwisbaar uit is. We denken dat we met dit boek een belangrijke bijdrage leveren aan de kennis rond trauma. 

Onze uitgever schrijft het volgende over ons boek:

Trauma, stress en gedrag zijn nauw met elkaar verbonden. Traumatische gebeurtenissen kunnen langdurige stressreacties veroorzaken die het vermogen van het brein om adequaat te reageren op nieuwe situaties kunnen verstoren. Kennis hiervan is van cruciaal belang voor het begrijpen van de effecten van trauma op mentale en fysieke gezondheid. Met het herkennen en erkennen van (micro)trauma kan veel leed worden voorkomen. Ook biedt het kansen om vanuit traumaperspectief naar diagnostiek te kijken.

Onuitwisbaar biedt nieuwe inzichten (wetenschappelijk onderbouwd), die nog niet allemaal even bekend zijn. Niet onbelangrijk is ook de invloed van trauma bij ouders en ook bij de professionals zelf. We kunnen allemaal belast zijn, schuldgevoel is niet nodig, maar bewustwording wel. De auteurs gaan uitgebreid in op trauma en zaken als: prikkelgevoeligheid, veiligheid, aandacht, gezichtsuitdrukkingen, lichaamstaal, stemgebruik, psychofysiologie, emoties, gedragspatronen, behoeftes en relaties. Ook leggen ze de link met psychische problematiek als verslaving, zelfbeschadiging, suïcidegedachten. Tot slot worden therapieën om trauma en stressgevoelens te reduceren besproken.

Dit boek is geschreven voor vele hulpverleners als (gz-)psychologen, psychiaters, therapeuten, (ortho)pedagogen, jeugdhulpverleners, artsen, mediators maar ook voor (aanstaande) ouders en natuurlijk voor iedereen die meer wil weten van de impact van trauma.

Je kunt het boek bestellen via https://www.swpbook.com/boeken/9/psychologie/2573/onuitwisbaar

Missie

Onze trainingen en ontwikkelingstrajecten focussen vooral op de persoonlijke groei van mensen met autisme die normaal tot hoogbegaafd zijn, en hun directe omgeving. Persoonlijke ontwikkeling staat gelijk aan groei voor elk individu. We moedigen specifiek mensen met autisme aan om zelf de controle over hun leven en welzijn te nemen, en bieden hen daarvoor de benodigde tools.

Wij vinden dat mensen met autisme het recht hebben een gelijkwaardig onderdeel te zijn van onze maatschappij. Onze doelstelling is samen te werken aan een Autismevriendelijk, maar vooral Mensvriendelijk Nederland.

In 2008 heeft Marjon in Nederland de intentie Autismevriendelijk! in het leven geroepen. Dit vanuit de overtuiging dat het nodig was. Daarmee waren wij volgens het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme het eerste en het belangrijkste stimuleringsinitiatief in de geschiedenis van Autismevriendelijk in Nederland. https://www.autismeacademie.nl/wp-content/uploads/2020/07/DEFINITIEF-WTA-autismevriendelijkheid.pdf

Visie

Om onze doelstellingen te bereiken vinden wij het belangrijk om samen te werken met mensen met autisme. Al onze trainingen worden gegeven door iemand met en iemand zonder autisme en ook ons trainingsmateriaal is ontwikkeld en wordt doorontwikkeld in deze combinatie. Gelijkwaardigheid en inclusie zijn onze uitgangspunten.

What I need is someone who will make me do what I can.

(Ralph Waldo Emerson)