8-daagse opleiding Autismevriendelijke Coach Practitioner

Wij vinden dat een Autismevriendelijke Coach als inzet heeft mensen met een vorm van autisme te ondersteunen en te empoweren zelf oplossingen te vinden voor de dagelijkse gang van zaken. Een goede Autismevriendelijke Coach is in staat te stimuleren doelen te behalen die eerst onmogelijk leken.

Eigen regie bij autisme

Uit onze ervaring blijkt dat mensen met autisme met behulp van een coach veel beter in staat zijn zich zelf te ontplooien. Zeker nu de financiële voorzieningen voor hulpverlening onder druk staan zijn wij van mening dat mensen met autisme nog meer gemotiveerd zouden kunnen worden zelf vaardigheden te ontwikkelen om hun eigen regie te kunnen houden om zodoende minder afhankelijk te worden van hulpverlening.

Onze visie

Onze achtergrond op het gebied autisme & communicatie maakt dat wij in deze training met veel facetten van de informatieverwerking van mensen met autisme rekening hebben kunnen houden. Onze training is ontwikkeld samenwerking met onze ervaringsdeskundige trainers Gijs Horvers, Leander Westerbeek van Eerten, Nynke Zuurmond en Jellienke Winters en zij hebben hun visie op dat wat nodig is voor mensen met autisme vanuit hun eigen standpunt verwoord. Dit maakt onze 8-daagse training ook zeer geschikt voor mensen met een vorm van autisme.

Een vooropleiding is niet verreist. Wij vinden het belangrijk dat onze cursisten gemotiveerd van en met elkaar willen leren.

Voor wie

 • Mensen met autisme die hun verantwoordelijkheid voor hun communicatie willen nemen
 • Mensen met en zonder autisme die het belangrijk vinden verbinding met elkaar te kunnen maken
 • Partners van mensen met autisme
 • Kinderen van mensen met autisme
 • Iedereen die privé of professioneel in contact is met mensen met autisme en wil leren over stress en communicatie
 • Begleiders Jeugdzorg/Jeugd GGZ
 • Medewerkers die werkzaam zijn in zorg- en hulpverlening
 • Onderwijzend personeel, leerlingbegeleiders, zorg coördinatoren, schoolpsychologen
 • Re-integratie en job-coaches
 • Wijk-coaches en WMO ambtenaren
 • Coaches die zich willen specialiseren in Autismevriendelijk coachen
 • Ouders die de taal van hun kind willen leren spreken maar vooral willen gaan begrijpen

Wat komt er aan bod in de opleiding Autismevriendelijke coach?

Om mensen met autisme goed te kunnen coachen heb je inzicht nodig in autisme en de manier van informatieverwerking zoals dit bij hen gaat. Daarnaast is een gezonde houding waarbij de coach overtuigd is van mogelijkheden en oplossingen een must. 

Verbindende communicatie

Tijdens de opleiding komen de aspecten van verbindende communicatie aan bod. Verbindende communicatie bestaat bij ons o.a. uit de volgende onderdelen:

 • Het verbaal en non-verbaal contact kunnen maken
 • Neutraal en zonder oordeel kunnen zijn
 • Bewustzijn ontwikkelen op invloed van eigen gemoedstoestand en houding
 • Het visueel maken van auditieve informatie op diverse manieren
 • Positief gericht leren denken en dit vertalen in taal
 • Concrete en specifieke communicatiestijlen ontwikkelen, zowel verbaal als non-verbaal
 • Gebruik van Taalpatronen waardoor je zelf leert door te vragen naar de kern en ook jouw cliënt dit kunt aanleren zodat deze een betere regie zal krijgen over eigen communicatie maar ook die van de ander.

Stress en overprikkeling

Tijdens deze opleiding besteden wij veel aandacht aan overprikkeling. Mensen met autisme hebben vaak moeite de samenhang tussen verschillende gebeurtenissen helder te krijgen. Vanwege het detaildenken kan gebeuren dat gebeurtenissen niet in de juiste context geplaatst kunnen worden. Tevens zorgt de gefragmenteerde interpretatie van waarnemingen voor een vertraging in de informatieverwerking. Overprikkeling is dan het gevolg en vaak wordt hier aan uiting gegeven met gedrag dat door de omgeving als ongewenst wordt gezien. Gedrag heeft altijd een oorzaak! Het is de kunst deze oorzaak samen met de cliënt te leren herkennen zodat deze zelf meer sturing en grip zal krijgen voordat er overprikkeling gegenereerd wordt.

Diverse blogs over stress en autisme

Ondersteund met voorbeelden uit dagelijkse praktijk

De opleiding tot Autismevriendelijke Coach wordt gegeven door Marjon Kuipers of Saskia Buma. Nynke Zuurmond, Leander Westerbeek van Eerten en Jellienke Winters zijn ervaren trainers met autisme en brengen op zeer verhelderende, boeiende maar ook eerlijke wijze de dagelijkse praktijk wel heel dichtbij. Ook bieden wij mogelijkheden tot samenwerking met mensen met autisme om al doende de eigen vaardigheden voor een Autismevriendelijke Coach aan te scherpen.

Hoe lang duurt de opleiding Autismevriendelijke! Coach Practitioner?

De duur van de training is 8 dagen in een frequentie van eens per 3 á 4 weken. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij ook in de weken tussen de trainingsdagen actief met de lesstof bezig zijn. De training vindt plaats in diverse delen van het land en wordt altijd gegeven door een trainer met en een trainer zonder autisme. 

Hoe vindt de certificatie plaats?

De certificatie vindt plaats op dag 8 en is bestemd voor cursisten die verder willen als coach. Op dag 8 maak je gezamenlijk een eindopdracht waarbij de stof van de voorgaande dagen nog eens aan bod komt.

Je ontvangt na het succesvol afronden de opleiding het certificaat Autismevriendelijke Coach en wordt je naam of praktijknaam opgenomen in het register van de Autismeacademie. Tevens krijgt je dan de beschikking over het exclusieve en geregistreerde logo Autismevriendelijke Coach.

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Cursisten kunnen ook kiezen voor een POP. Van deze optie maken veelal mensen met autisme gebruik. Ook hier kan gekozen worden voor het volgen van de 8 – daagse met of zonder een extra certificatiedag.


Opleidingsmateriaal

Wij houden ons voortdurend bezig met de laatste ontwikkelingen rond autisme & communicatie. Als basis voor deze opleiding ontvangt je op de eerste trainingsdag ons boek PLAN B.


UWV

Het UWV verstrekt soms subsidie in de vorm van een scholingsvoucher voor scholing. De Autisme Aacademie is bij het UWV bekend als leverancier van trainingen vanuit de regeling “Inkoopkader scholing”