Yvonne Loekemeijer

Yvonne Loekemeijer heeft een methode ontwikkeld over gehechtheidsontwikkeling. De methode omvat onderzoeksinstrumenten, een zeer uitgebreide theorie en vele adviezen m.b.t de gehechtheidsontwikkeling. We richten ons voornamelijk op kinderen, jongeren en volwassenen met (vermoedelijk) autisme of met een achterstand in de gehechtheidsontwikkeling.
Volgens Yvonne Loekemeijer bestaat de gehechtheidsontwikkeling uit de ontwikkeling van de gehechtheidsrelaties (hechting), de emotionele ontwikkeling en de sociale ontwikkeling. Deze drie ontwikkelingsgebieden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
We gaan ervan uit dat iemand met autisme dezelfde opeenvolgende ontwikkelingsstappen van de gehechtheid doorloopt als iemand die zich gemiddeld ontwikkelt, maar dat dit proces met een achterstand begint, (veel) langzamer verloopt en niet vanzelf voortgaat.
De gehechtheidsontwikkeling van iemand met autisme komt vaak stil te staan in een lage ontwikkelingsstap. Hierdoor laat diegene gedragingen laten zien die meer vergelijkbaar zijn met die van (kleine) kinderen. Deze gedragingen worden vaak onvoldoende begrepen en ondersteund als juiste stap in de ontwikkeling, vooral als het gaat om iemand met een goede cognitie.
Met behulp van de Loekemeijer onderzoeksinstrumenten brengen we zeer nauwkeurig in kaart in welke ontwikkelingsstappen iemand zich bevindt in zijn of haar gehechtheidsontwikkeling, met betrekking tot:
  • de ontwikkeling van de gehechtheidsrelaties (hechting)
  • de emotionele ontwikkeling
  • de sociale ontwikkeling
De onderzoeksinstrumenten zijn zo ontwikkeld dat er:
  • onderscheid wordt gemaakt tussen aanvoelen en cognitie
  • onderscheid wordt gemaakt tussen actieve en passieve gedragingen
  • de aanleiding van iemands gedragingen, emoties en gevoelens worden aangeduid
  • de oorzaken van stress worden achterhaald
Dankzij deze onderzoeksresultaten zijn we in staat om met de begeleiding zeer gericht aan te sluiten bij iemand met autisme. Hierdoor ervaren we steeds weer dat ontwikkeling bij autisme wel degelijk mogelijk is.

Terug naar het coaches overzicht