We Werken | Monique van der Lans

Provincie: Landelijk

Website: http://www.wewerken.nl

E-mail: monique@wewerken.nl

Telefoon: 0681156173

Als je je werk met plezier doet, wil je ook steeds beter worden in wat je doet.

Werk is een invulling van passie en zingeving. Je wilt je steeds blijven ontwikkelen, steeds professioneler worden. Succesvolle mensen hebben een aantal eigenschappen: ze hebben een talent en ze hebben doorzettingsvermogen om dat te (blijven) ontwikkelen. Want met talent alleen kom je er nog niet, je moet er wel wat voor doen om dat tot bloei te laten komen. Net zoals een zaadje in potentie misschien wel een prachtige oogst  kan opleveren, maar alleen als dat in goede aarde is gezaaid en voldoende water en licht krijgt.

Ieder mens komt het beste tot zijn recht in (betaald) werk. Daar haalt een mens een gevoel van voldoening en van toegevoegde waarde uit. Er is voor iedereen een passende plek, soms moet je er wat meer voor doen om die te vinden!
Door de steeds hogere prestatiedruk van de huidige maatschappij vallen er steeds meer mensen net buiten de boot. De eisen en druk vanuit school zijn hoog, dat leidt steeds vaker tot schooluitval en (langdurig) thuiszitten. Omdat ze geen diploma’s of startkwalificaties hebben komen deze mensen niet, of lastig aan werk en dreigt er een langdurig beroep te moeten worden gedaan op een uitkering of andere vormen van ondersteuning.

wewerken vindt dat dit echt geen houdbare situatie is en zet zich in om te zoeken naar een invulling die past bij ieder individu. Iedereen wil toch zeker een bijdrage leveren en meedoen in onze maatschappij? Daar worden we allemaal beter van! wewerken is er voor mensen die een achterstand op de arbeidsmarkt hebben. Die achterstand, die willen we helpen te overbruggen en daarmee de aansluiting bereiken.

Wewerken is er voor (jong)volwassen vanaf 18 jaar tot aan pensioenleeftijd die ondersteuning nodig hebben. Ze hebben extra begeleiding en ondersteuning nodig bij werken en participeren.

Uitgaan van wat je in je hebt vormt de basis van onze begeleiding. Wij kijken samen waar je
mogelijkheden, kansen en kwetsbaarheden liggen en werken we ernaartoe dat je zo snel
mogelijk de regie over je eigen leven op kunt pakken. Onze begeleiding bestaat uit een traject van een aantal maanden tot een aantal jaar specialistische begeleiding in een beschermde werk- en leeromgeving.

Jouw persoonlijk begeleider helpt je gedurende het traject om aan je kennis, competenties, vaardigheden en werkhouding te werken. Het doel daarbij is om je weer werk-fit te krijgen, zodat je uiteindelijk kunt uitstromen naar betaald werk en volwaardig kunt meedoen in onze maatschappij. We kijken naar jouw kwaliteiten en brengen die in kaart. Waar zit jouw kracht, wat vindt je leuk, wat past bij jouw kennis en ervaring. Naast leervakken en specifieke kennisgebieden hebben we ook aandacht voor  werknemersvaardigheden en projectgericht werken en denken. Je kunt op je eigen tempo aan de slag, er is hulp voor je als je dat nodig hebt en je zult al gauw merken dat het weer fijn is om onder de mensen te zijn. Dan ben je misschien wel klaar voor een stap richting projecten.

De begeleiding is er te allen tijde op uit om het traject voor jou tot een succes te helpen maken. Dat werkt goed als jij met plezier en motivatie bezig bent. We kijken dus niet alleen naar de uren die je aanwezig bent, maar vooral ook naar je enthousiasme. Als je met plezier werkt, leer je makkelijker en sneller. En dat betekent dat je op de juiste weg bent. We helpen je er graag en met heel veel plezier

wewerken biedt hulp bij het verder ontwikkelen van je kennis op gebied van ICT.

Daarbij richten we ons op een breed pakket binnen dit vakgebied, van Netwerk beheer, HTML,
CSS, tot Photoshop, maar ook kennis van Word, Excel, Powerpoint. Daarnaast is er hulp bij het ontwikkelen of opfrissen van kennis op gebied van Nederlands en Engels, rekenen of ondernemersvaardigheden, zodat je je kennis zo breed mogelijk kunt vergroten.
De lesstof kun je op je eigen tempo bij ons oppakken en we begeleiden je erbij om je kennis vervolgens ook toe te kunnen passen in projecten.

Samen met andere deelnemers werk je aan een opdracht voor een klant, waarmee je de kennis die je hebt opgedaan (bij wewerken of elders) in kunt zetten.

We bouwen websites en bieden ondersteuning op gebied van kleinschalige IT projectenaan
ondernemingen en organisaties. We ontwerpen ook bedrijfslogo’s en bijbehorende presentatie materialen. Plezier in het samen werken met andere deelnemers aan een concreet doel zorgt voor aanvullende ontwikkeling van je competenties, dat biedt jou ervaring die je in je latere baan ook zult kunnen gebruiken.

Website beschikbaar www.wewerken.nl

Contact: Monique van der Lans, monique@wewerken.nl/ 0681156173

 

 

Monique van der LansTalentcoach

Ik heb een levenslange passie voor mensen:  ik ben hier gedurende 25 jaar in diverse organisaties en functies mee bezig geweest. In al die jaren is me duidelijk geworden:

pas als mensen op de juiste plek zitten, kunnen ze goed tot hun recht

Mijn ervaring:

– Ik heb 10 jaar gewerkt als verkoopleidster.
– Vervolgens ben ik 15 jaar werkzaam geweest als HR Manager in internationale technische industrie.
– Vanaf 2014 ben ik werkzaam als Autismevriendelijke coach.
– Vanaf 2016 ben ik gecertificeerd CVI-Talentcoach.

Mijn passie:

Ik ben vaak verbijsterd als ik zie hoe weinig kans mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt hebben. Omdat deze (vaak nog jonge) mensen vaak niet door school of werk heen zijn gekomen kunnen ze niet laten zien wat ze kunnen en wat ze te bieden hebben. Een hele generatie dreigt langs de kant te worden gezet omdat ze een of andere indicatie hebben. Dat moet echt anders!

Als je het wilt zien, zul je merken dat ieder mens uniek is. Het is de kunst om dat tot bloei te laten komen. Met vertrouwen en acceptatie help je mensen om zelf in te zien wat ze al in zich hebben. Door rekening te houden met hun behoeften en ruimte te geven om op eigen tempo in beweging te komen kunnen ook zij hun talent tot bloei laten komen. Het start met acceptatie van wie ze zijn, inzicht vergroten in hun kwaliteiten en door werk te bieden dat ertoe doet.

Als je iets met plezier en inzet kunt doen, wordt je er vanzelf steeds beter in.
Dat moet dan uiteindelijk kunnen leiden naar betaald werk en een zelfstandig leven.
Kom op zeg, daar hebben we uiteindelijk toch allemaal profijt van!

Terug naar het coaches overzicht