Vincent Ruisch | ASSENTIALS Autismevriendelijk coach

Locatie: Zutphen

Provincie: Landelijk

Categorie: Begeleiding, Coaching, Ervaringsdeskundige

Website: https://www.assentials.nl

E-mail: info@assentials.nl

Tijdens de training van Auticomm werd mij al snel duidelijk dat ik er niet alleen voor mijn opdrachtgevers zat maar ook voor mezelf.

Dat was confronterend maar ook leerzaam want ik was me er niet van bewust dat bepaalde gevoeligheden zo dicht bij mij zaten. Waar anderen zich niet herkenden moest ik bekennen dat dat bij mij wel het geval was.

Deze nieuwe ervaringen en vergrote zelfkennis neem ik dankbaar mee in de coaching en begeleiding via mijn autismecoachingsbureau.

ASSENTIALS is opgericht omdat ik steeds meer werd geconsulteerd voor hulpvragen over autisme en de problematiek die daarbij kan horen. Professionalisering en vergroting van deskundigheid was daardoor een logisch gevolg.

ASSENTIALS zet zich in om de essentie van iemands leven – waarin autisme een rol speelt – te vinden en helpt een ieder die dat wil met het optimaliseren wat voor hem/haar (en voor de omgeving) essentieel is in het dagelijks leven.

Ik benader autisme op mogelijkheden en kwaliteiten, zodat er inzicht, groei en rust ontstaat op meerdere levensgebieden, zoals relaties, wonen, studie en werk.

Mijn oorspronkelijke HBO opleidings- en werkachtergrond als grafisch en ruimtelijk ontwerper komt hierbij goed van pas omdat ik daardoor gewend ben om creatief, onderzoekend, andersdenkend en verbeeldend te werken.

Omdat veel mensen visueel zijn ingesteld, kan bijvoorbeeld iets uittekenen of bouwen een handig middel zijn om tot inzicht te komen.

Mensen zien mij vaak niet als coach maar als vertrouwenspersoon. Ze zien mijn werk niet alleen als coaching, maar vooral als back-up. En dat vind ik eervol om te horen.

Ik blijf graag op de achtergrond (weliswaar observerend en alert) en ik stimuleer iemand waar nodig om zelf antwoorden te vinden op vragen, onduidelijkheden of problemen. Begrip en acceptatie kweken is hierbij belangrijk.

Groei in zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en rust in het dagelijkse leven is voor mij het mooiste resultaat wat er kan worden bereikt. Daar zet ik me voor in en daar werk ik graag aan mee.

Terug naar het coaches overzicht