Sonja van Heesewijk

Locatie: Eindhoven

Provincie: Noord Brabant

Categorie: Begeleiding

Website: https://www.authentiek-kindercoaching.nl

E-mail: sonja@authentiek-kindercoaching.nl

Telefoon: 06 836 135 98

Soms zit een kind een periode niet zo goed in zijn of haar vel. Een kindercoach kan helpen om een kind meer inzicht te geven in het eigen gedrag en gevoelens zodat het kind weer positief naar zichzelf kan kijken en van daaruit kan handelen. Kindercoaching is laagdrempelig en meestal is het traject kortdurend. De kindercoach kijkt vanuit de actuele situatie. Authentiek kindercoaching gaat er van uit dat een kind de eigen wijsheid heeft om weer een stap verder te komen. Samen gaan we daar naar op zoek. Wat zijn de mogelijkheden en kwaliteiten van uw kind? Authentiek kindercoaching sluit daar op aan met bepaalde methoden, zoals coachingsgesprekken, creatieve werkvormen, rollenspellen, familie-opstelling, sociale verhalen etc. Vaak is het nodig om een samenstelling van diverse methodes te gebruiken of een zelfontwikkelde methode/visueel hulpmiddel, zodat altijd op maat wordt gewerkt met werkvormen die passen bij het kind of een specifieke situatie.
Authentiek kindercoaching is gespecialiseerd in kinderen met autisme. Tevens is er voor ouders een mogelijkheid om een cursus mbt autisme te volgen.
Leerondersteuning en een training voor beelddenkers behoren tot de mogelijkheden.
Het geeft een kind enorm veel zelfvertrouwen om weer de eigen regie in handen te nemen!

Terug naar het coaches overzicht