Madelon De Beir

Locatie: Enschede

Provincie: Overijssel

Categorie: Begeleiding, Coaching, Huiswerkbegeleiding, Remedial Teaching

Website: https://www.rtpraktijkbaloe.nl

E-mail: info@rtpraktijkbaloe.nl

Telefoon: 053-4787937

EEN STEUNTJE IN DE RUG: SAMEN DOEN WAT WERKT!

Remedial teaching praktijk Baloe kijkt naar wat uw kind nodig heeft. Door samen met uw kind (en u) doelen te maken, blijft uw kind betrokken bij en gemotiveerd voor het (leer)proces.

Er wordt snel resultaat geboekt door (individuele) uitleg die past bij uw kind.

Hoe?

  • Door extra, gerichte instructie en uitleg
  • Door intensieve en individuele begeleiding en ondersteuning
  • Door rekening te houden met verschillende intelligentieniveaus, leerstijlen en behoeftes
  • Door een positieve benadering
  • Door huiswerk en leerstof overzichtelijk te maken: structureren en inplannen

Voor wie?

  • Kinderen van basisonderwijs en voortgezet onderwijs met achterstand in bepaalde vakken en/of moeite hebben met structureren en inplannen
  • Kinderen met specifieke leerbehoeften bijvoorbeeld ASS-problematiek, AD(H)D, NLD, DCD, Gilles de la Tourette, dyslexie, dyscalculie en beeldenkers..

Meer informatie of specifieke wensen?

Neem dan contact op of kijk op de website.

Terug naar het coaches overzicht