Handvatten voor autisme | Marjolein Ockers

Locatie: Bergen op Zoom

Provincie: Noord Brabant

Categorie: Begeleiding

Website: https://www.stichtingsaac.nl

E-mail: info@handvattenvoorautisme.nl

Telefoon: 06 27656031

HvA verzorgt coaching, begeleiding en, in beperkte mate, weekend opvang aan gezinnen met jonge kinderen, jongeren en volwassenen, met een vorm van autisme.
Aan de hand van de hulpvragen die door ouders, kinderen of jong volwassenen worden gesteld, kunnen er plannen en doelen worden opgesteld. Door sturing te geven wordt er gestimuleerd dat deze hulpvragen door de betrokkene zelf zoveel mogelijk worden opgelost.
Het belangrijkste is dat er een nauwe samenwerking en een vertrouwensband ontstaat tussen de betrokkene en coach waardoor kan worden ingespeeld op de wensen en behoeften van betrokkene.
Een autismebegeleidingshond kan worden ingezet voor het bereiken van de gestelde doelen. Met behulp van de hond wordt er een situatie gecreëerd waardoor contact met de betrokkene makkelijker tot stand kan komen.

Facebookpagina:
Handvatten voor autisme
Moene autismebegeleidingshond in opleiding
 
Werkgebied is landelijk i.s.m. stichting SAAC
 
Vriendelijke groet,
 
Mariolein Ockers
Handvatten voor Autisme (HvA)
i.s.m. stichting SAAC
Postbus 898
4600 AW Bergen op Zoom
T. 06 27656031

Terug naar het coaches overzicht