Claudia Wolkorte- Borggreve | Autismevriendelijke Coach

Ik ben opgeleid als z-verpleegkundige, nu persoonlijk begeleider binnen de verstandelijke gehandicaptenzorg geheten. Ik ben destijds in aanraking gekomen met mensen met verschillende vormen van autisme vaak in combinatie met een verstandelijke beperking.

Altijd op zoek geweest naar passende oplossingen voor deze mensen die veelal moeite hadden met de interactie met hun omgeving.

Later heb ik de overstap gemaakt naar het (zorg en welzijn) onderwijs. Ook hierin kwam het thema autisme weer terug. Ik heb een leerprogramma ontwikkeld samen met inhoudsdeskundigen voor zorgmedewerkers die in aanraking komen met autisme. Hierin heb ik me verder ontwikkeld in het analyseren van huidige probleemsituaties die vragen om een aanbod op maat. Nu ben ik werkzaam binnen het mbo-onderwijs waarin ik ook weer studenten die een zorgopleiding doen begeleid met een vorm van autisme. Tevens probeer ik dit onderwijs over het thema autisme positief te beïnvloeden aangezien de theorie die word aangeboden over autisme niet meer passend is. Naar aanleiding van de inhoud van de cursus autisme vriendelijke coach heb ik hierin verbeterpunten beschreven.

Ben bereid om mee te kijken als coach met de volgende insteek:

Doen en laten & doelgericht & goed voorbereiden = investeren & mensen zelf laten groeien & aansluiten bij ieders (begin)situatie & samenwerken & eigen regie & chaos helpen structuren & nuchtere kijk & intervisie met elkaar voor elkaar & succes vieren & kansen zien.

Vind de rust om te accepteren wat niet te veranderen is,
de kracht om te veranderen wat je niet kunt accepteren
en de wijsheid om het verschil hierin te ontdekken.

Terug naar het coaches overzicht