Britta Koopen

Locatie: Eindhoven

Provincie: Noord Brabant

Categorie: Bedrijf, Begeleiding, Overig

Website: https://www.autiworks.nl

E-mail: britta@autiworks.nl

Telefoon: 0618248899

AutiWorks! wil de brug bouwen tussen de behoeftes van mensen met AS om hun talenten en competenties optimaal en duurzaam in te zetten als werknemer enerzijds en de behoeftes van werkgevers aan betrokken en getalenteerde medewerkers met hart voor de zaak anderzijds. Dit doen wij door deze behoeftes aan beide zijden van het spectrum in kaart te brengen, waar mogelijk een match te maken, om vervolgens uitermate betrokken de gesloten alliantie tussen werknemer en werkgever te borgen, te volgen en waar nodig te faciliteren middels coaching-on-the-job.  Ons vertrekpunt is niet de bereidheid van werkgevers om iemand voor ‘het goede doel’ of voor de subsidies in dienst te nemen maar veel meer een normale zakelijke insteek. Werkgevers zoeken goede krachten die toegevoegde waarde bieden. Werknemers zoeken werk waarbij ze op waarde ingeschat worden. Wij bieden Advisering, Bemiddeling, Coaching en Detachering aan om hoger opgeleide mensen met autisme duurzaam aan het werk te krijgen dan wel te houden.

Daarnaast is Britta als trainer samen met Leander Westerbeek van Eerten verbonden aan de Autismeacademie van Auticomm.

Terug naar het coaches overzicht