Annemie Lanser-van Belzen

Locatie: Gouda

Provincie: Zuid Holland

Categorie: Begeleiding, Mediator, Overig

E-mail: alanser@filternet.nl

Telefoon: 0629730622

Mijn omgeving kenmerkt mij als iemand die sterk betrokken is bij haar werk en anderen weet te motiveren en inspireren. Ik ben een doorzetter die positief in het leven staat en vanuit die visie ook anderen in beweging weet te zetten. Ik heb ervaring met mensen met autisme vanaf 9 jaar tot en met volwassenen. U kunt contact met mij opnemen voor begeleidende gesprekken, contacten met school onderhouden, woonbegeleiding geven en het zoeken naar een zinvolle dagbesteding.

Werkervaring

Woonbegeleider Autisme

Cliënten voelen zich door mij serieus genomen en zien mogelijkheden om veranderingen in hun leven te bewerkstelligen. Een man met diabetes ging van nooit bloedprikken naar drie keer per week prikken.

Persoonlijk begeleider klassiek autisme  

Luisteren naar wat iemand echt wil en wat de ouders willen levert mooie resultaten op. Ouders wilde graag dat hun zoon nieuwe dingen ondernam.

Doordat ik de situatie voorspelbaar en veilig maakte, lukte het de jongen om over zijn angst heen te komen en uiteindelijk heerlijk op de trampoline te springen.

Terug naar het coaches overzicht