Triple A Masterclass (Autisme – ADD – ADHD) voor Mediators

Hoe komt het toch dat mensen met en zonder autisme elkaar soms zo moeilijk lijken te begrijpen? Hoe duidelijk je ook bent, toch lijkt de ander maar niet te willen snappen wat jij bedoelt. Hij of zij komt met een reactie die niet aanhaakt bij wat jij bedoelt of doet totaal iets anders dan je gevraagd hebt. En omgekeerd begrijp jij soms de ander niet. Dit wekt vaak ergernis op en niet minder vaak frustratie bij alle partijen. 

Veel mensen met een vorm van autisme nemen gewoon deel aan het maatschappelijke verkeer. Ze zijn partner, ouder, collega, vriend net zoals mensen zonder autisme.

Conflicten geven stress. In hevige stress/overprikkeling gaat bij iedereen, zonder uitzondering, het denken uit.
Bij mensen met Autisme, Adhd, Add (Tripple A) wordt informatie ook nog eens anders verwerkt dan bij mensen zonder kwetsbaarheden en daarmee ervaren zij een extra stress gevoeligheid. Dit heeft effect op het al dan niet slagen van een mediation. Partijen met deze achtergrond zijn vaak snel overprikkeld. Miscommunicatie zorgt voor een bron van ergernis en hiermee tevens voor een grotere stressbeleving. In de context psychische kwetsbaarheden beter bekend als overprikkeling. Wat precies is overprikkeling en wat is de relatie met communicatie. En hoe spelen emoties hier een rol in. En het belangrijkste; wat kun je doen om uit de overprikkeling te blijven.

Overprikkeling is een stressresponse reactie van het lichaam. Het betekent dat er meer prikkels binnenkomen dan er op dat moment verwerkt kunnen worden. Het brein krijgt een signaal dat de situatie “onveilig” is en zal alles in werking zetten om “te overleven”. Dit is een onbewust proces waar je, zoals veel Tripple A mensen zullen beamen, weinig tot geen controle op hebt als dit je overkomt. Als mediators weten we dat partijen die een hoge mate van stress ervaren hun stempel drukken op het al dan niet slagen van een mediation.

Hoe hou je partijen goed aan tafel en wat kun je als mediator doen vanuit de wetenschappelijke kennis op het gebied van de werking van het brein, emoties en stressbeleving?

In deze masterclass gaan wij uitgebreid in op hoe de prikkelverwerking bij mensen met autisme werkt en welke effecten dit teweeg brengt. Bij jou aan de mediatontafel maar ook het effect op de houdbaarheid van de afspraken die gemaakt worden.

Mediators  Marjon Kuipers en Marcel de Boer en ervaringsdeskundige trainer Leander Westerbeek van Eerten houden een helder verhaal over de essentiële kennis die je als mediator gaat helpen bij het mediation met partijen die meer dan gemiddeld stressgevoelig zijn.  Leander neemt jullie mee in de wereld van autisme en vertelt open over zijn kwetsbaarheid.

Voor deze masterclass zijn 4 PE Punten MfN aangevraagd.


 

“Bij de training was iemand die zelf een vorm van autisme heeft. Hij vertelde heel open over het belang van duidelijk communiceren. Ontwapenend om hem hierover te horen praten en leerzaam om bemerken hoe belangrijk het is Hoe je de vraag stel. “We krijgen de hele dag door een gigantische hoeveelheid aan informatie te verwerken. De training geeft me meer inzicht in de manier waarop iemand met autisme of adhd deze informatie tot zich neemt, en dat het zo belangrijk is om hiermee rekening te houden wanneer je dit in een mediation tegenkomt.”


“Nog aan het nazinderen van een indrukwekkende masterclass Triple A voor Mediators bij ons bij Mediation Amsterdam vandaag. Ervaringsdeskundige trainers Leander Westerbeek van Eerten, Marcel de Boer en Marjon Kuipers van de Autisme Academie namen ons mee in een wereld van stress en prikkels en hoe wij daar als mediators zo zuiver en vaardig mogelijk mee kunnen omgaan als één van de partijen aan tafel prikkelgevoelig(er) is door autisme, ADD of ADHD.”


“Ontroerend openhartig. Wat ingewikkeld kan autisme en ADHD zijn. Blij met de opgedane kennis. Ik kijk nu ook anders naar mijn eigen rol en hoe ik ondanks mijn ervaring als mediator vaak zelf voor prikkels heb gezorgd.”


“De praktijk wel heel dichtbij gebracht door de ervaringsdeskundige trainers Leander en Marcel. Stevig onderbouwd door de kennis en ervaring van Marjon.”