Masterclasses

Masterclasses

Onze trainers met en zonder autisme verzorgen regelmatig masterclasses waarbij er verdieping geboden wordt op diverse thema’s rond autisme.


Masterclass | Autisme en angst
Masterclass | 2-daagse training voor deelnemers van een partner met autisme/psychische kwetsbaarheid 
Masterclass |Autisme en Stress
Masterclass |Vrouwen en autisme

aanmelden

Masterclass | Autisme en angst | 23 juni 2018 |Utrecht

Er is nog weinig bekend over het samen voorkomen van autisme en angst. Dit is opvallend omdat angst een grote invloed kan hebben op het functioneren van een kind met autisme en tevens een groot effect kan hebben op de behandeling/begeleiding van het kind met autisme.

In 2012 is er een onderzoek geweest met vragen hierover. Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de mate van angstbeleving bij kinderen met autisme in de basisschoolleeftijd. Dit wordt gedaan door de mate van angst van deze kinderen te vergelijken met de mate van angst die normaal ontwikkelende kinderen beleven. Tevens wordt gekeken wat de invloed van sekse en leeftijd zijn op mate van angstbeleving. Angst wordt met behulp van de Sociaal Emotionele Vragenlijst (SEV) in kaart gebracht. De SEV meet drie typen angst, te weten; algemeen angstig gedrag, sociaal angstig gedrag en angstig-depressief gedrag. Hiernaast meet de SEV of er sprake is van een indicatie autisme. Concluderend kan gesteld worden dat kinderen met autisme gemiddeld op alle drie de typen angst een hogere mate van angst vertonen dan de kinderen zonder autisme. Tevens kan geconcludeerd worden dat kinderen met autisme op de typen algemeen angstig gedrag en sociaal angstig gedrag gemiddeld in het subklinische gebied scoren. Op het type angstig-depressief gedrag scoren de kinderen met autisme in het normaal-hoge gebied. Verder is er bij de typen sociaal angstig gedrag en angstig-depressief gedrag een effect gevonden voor leeftijd. De oudere kinderen scoorden significant hoger dan de jongere kinderen. Angst is dus zeker een factor waar bij de behandeling en begeleiding van het kind met autisme rekening gehouden dient te worden. *Bron Leiden University

 

Wil je meer weten over waar angsten vandaan zouden kunnen komen en hoe je hier mee om kunt gaan dan ben je van harte welkom bij deze masterclass van één dag.
Nynke Zuurmond en Saskia Buma
Aanmelden https://www.autismeacademie.nl/agenda/

Masterclass | 2-daagse training voor deelnemers van een partner met autisme/psychische kwetsbaarheid
11 en 12 september 2018 | Bathmen -Deventer www.derosse.nl

Het valt niet te ontkennen dat er veel relatieproblemen ontstaan als een van de partners in een relatie een psychische kwetsbaarheid heeft. De andere partner voelt zich vaak niet voldoende gehoord en gezien en mist het gevoel van emotionele bedding en verbinding. Er wordt veel eenzaamheid en stress ervaren met alle gezondheidsklachten van dien.

Herkenbaar? Dit is echt in veel situaties aan de orde en de pijn die partners voelen heeft zelfs een naam gekregen. Het Cassandra Syndroom. Lees verder https://www.autismeacademie.nl/2018/01/02/2-daagse-training-deelnemers-partner-autisme/

Aanmelden: https://www.autismeacademie.nl/agenda/

Masterclass |Vrouwen en autisme|15 mei 2018 | Zwolle www.sio.nl

Vrouwen met autisme blijken erg goed in het camoufleren van hun autisme. Hierdoor wordt er vaak een misdiagnose gesteld omdat de professional, de op mannen gebaseerde diagnostiek, vaak niet herkend. Bijna alle vrouwen met autisme die bij ons trainingen volgen hebben eerder een ander diagnose gehad waaronder, bijna zonder uitzondering, de diagnose borderline.

Lees meer over vrouwen met autisme https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/20/verhuld-autisme-13592176-a1578058?utm_source=SIM&utm_medium=email&utm_campaign=Vandaag&utm_content&utm_term=20171020

Nynke Zuurmond en Marjon Kuipers geven deze masterclass.

Aanmelden: https://www.autismeacademie.nl/agenda/

Masterclass Autisme en Stress | 4 mei 2018 | Rotterdam 

Heb je autisme dan ben je bekend met het fenomeen “overprikkeling”.

Overprikkeling wordt vaak ervaren als gevolg van het hebben van autisme.
Overprikkeling is een stress response reactie van het lichaam. Het betekent dat er meer prikkels binnenkomen dan er op dat moment verwerkt kunnen worden. Het brein krijgt een signaal dat de situatie “onveilig” is en zal alles in werking zetten om “te overleven”. Dit is een onbewust proces waar je, zoals veel mensen met autisme zullen beamen, weinig tot geen controle op hebt als dit je overkomt. Ook mensen met andere kwetsbaarheden zoals hoog gevoeligheid, ADD, ADHD en mensen die doorgaans nergens last van hebben kennen dit mechanisme. De processen die spelen zijn universeel en gelden voor zowel de dierenwereld als onze mensenwereld.

De recente kennis over het ontstaan van stress en de effecten hiervan op lichamelijk en geestelijk welzijn geven meer dan ooit de noodzaak aan ook vanuit die uitgangspunten naar autisme te kijken. Er is een toename van wetenschappelijk bewijs over de invloed van stress op het menselijk gedrag en de hiermee gepaard gaande emoties.

Lees het hele artikel op
Autisme en het functioneren onder stress

Karen Serrus en Marjon Kuipers geven op 4 mei 2018 in Utrecht een Masterclass over Autisme, hooggevoeligheid en Stress. https://www.autismeacademie.nl/agenda/