Everdien van Weelden

Locatie: Oud-Alblas

Provincie: Zuid Holland

Categorie: Overig

E-mail: e.vanweeldenderankzml.nl

Telefoon: 0184-632449

Als ambulant begeleider ben ik werkzaam in het speciaal onderwijs. Ik begeleid leerkrachten en docenten in het basis- en voortgezet onderwijs die leerlingen in de klas hebben met een extra ondersteuningsarrangement. De extra ondersteuning betreft leerlingen met een verstandelijke beperking, een lichamelijke handicap of een langdurige ziekte.

Vaak kom ik leerlingen tegen met een aan autisme gerelateerde problematiek. In de loop der jaren heb ik daarom een aantal cursussen op dit gebied gevolgd.

Mede vanuit persoonlijke interesse en betrokkenheid heb ik in 2014 de cursus autisme vriendelijk coachen gevolgd. Ik ben zelf ouder van een zoon met Asperger en een zoon met PDD-NOS. Dat communicatie niet altijd vanzelf loopt, heb ik regelmatig ervaren. Plan B biedt ons concrete handvatten om die communicatie vorm te geven en helpt ons bij het begrijpen van elkaar. Zowel privé als in de schoolsetting een verrijking!

Everdien heeft tijdens de opleiding tot Autismevriendelijke coach! het prachtige praatboek gemaakt.
En jij…. praatboek voor kind en ouder of begeleider

Terug naar het coaches overzicht