Dick Molleman

Locatie: Zoetermeer

Provincie: Zuid Holland

Categorie: Begeleiding, Coaching, Ervaringsdeskundige

Website: https://www.dickmolleman.nl

E-mail: info@dickmolleman.nl

Telefoon: 0648650532

De instelling waar ik de functie van hoofd personeelszaken vervul wordt door een politiek besluit opgeheven. Vooruitlopend op het einde van die baan deed ik een opleiding tot registercoach. Na succesvolle afronding daarvan werd bij mij op 59-jarige leeftijd de diagnose autisme gesteld. Dit ingrijpende feit was aanleiding de opleiding autismevriendelijk coachen van Auticomm te volgen, niet in laatste plaats om iets over mijn eigen autisme te leren. Met mijn werkervaring en gevolgde opleidingen ligt een coachingspraktijk met specialiteit autisme en werk voor de hand. Ik richt me daarbij vooral op hoogopgeleide/hoogfuctionerende mensen met autisme. Waar nodig en met toestemming van de cliënt kan ik de arbeidsorganisatie van informatie en handvatten voorzien, waar het gaat om medewerkers met autisme.

Terug naar het coaches overzicht