Wiggers Mediation

Locatie: Arnhem

Provincie:

Categorie:

Website: https://www.wiggersmediation.nl

Waarom mediation ?
Als er sprake is van een conflict of een dreigend conflict dan is het inschakelen van een mediator een goede keuze. De mediator is opgeleid om als neutrale deskundige het proces zo te sturen dat de betrokken partijen, beiden de wil hebben om tot een oplossing te komen, er samen uitkomen. Er zijn dan geen verliezers.
In een conflict met een gang naar de rechter kenmerkt zich door vaak hoge kosten van de procedure en de rechtsbijstand enerzijds en door de kans om te verliezen.

De mediator bepaald niet welke oplossing gekozen wordt, omdat de keuze van de oplossing een zaak is van de partijen. Kenmerkend voor een mediation zijn:
snelle procedure gericht op het vinden van voor partijen aanvaardbare oplossingen;
vrijwilligheid: maar niet vrijblijvend. Partijen moeten bereid zijn actief mee te werken aan het vinden van een oplossing;
vertrouwelijk, ook als de mediation uiteindelijk niet lukt;
relatie gericht op de toekomst;
oplossing gekozen door partijen;
kosten zijn aanmerkelijk lager dan bij juridische procedure, indien de mediation slaagt.

Terug naar het bedrijven overzicht