Ambiq

Categorie:

Website: https://www.ambiq.nl

De vertrouwde plek voor kind en ouder

Ieder mens heeft aandacht nodig. De één soms net even iets meer dan de ander. Kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking vragen onbewust om die zorg. En soms heeft u als ouder of verzorger ook behoefte aan een steuntje in de rug bijv. bij gedragsproblemen en/of opvoedproblemen. Die steun biedt Ambiq.

Ambiq is een orthopedagogisch centrum. We behandelen, begeleiden en ondersteunen iedereen met een licht verstandelijke beperking. We hebben deskundige medewerkers in huis die u helpen bij de zorgvraag van uw kind, een jongere van wie de ontwikkeling dreigt vast te lopen of een volwassene die een passende woonomgeving nodig heeft.

Bij Ambiq kunnen jongeren en volwassenen groeien, sterker worden, zich verder ontwikkelen in een vertrouwde omgeving. Het gezin staat hierbij centraal.

Terug naar het bedrijven overzicht