Consultatie & Supervisie

Hoe komt het toch dat mensen, jong en oud, met en zonder autisme elkaar soms zo moeilijk lijken te begrijpen? Hoe duidelijk je over en weer ook bent, de ander lijkt maar niet te willen snappen wat jij bedoelt. Hij of zij komt met een reactie die niet aanhaakt bij wat jij bedoelt of doet totaal iets anders dan je gevraagd hebt. En omgekeerd begrijp jij soms de ander niet. Dit wekt vaak ergernis op en niet minder vaak frustratie bij alle partijen.

Menselijk contact is conflict gevoelig, een relatie goed (onder)houden kan ingewikkeld zijn. Zeker in relaties, privé of zakelijk, waarbij een vorm van autisme speelt kan er al snel escalatie ontstaan.

Stress en overprikkeling

Autisme is, zoals onze oud-collega en ervaringsdeskundig trainer Gijs Horvers zegt, “menselijk gedrag onder een vergrootglas”. De kwetsbaarheid die het hebben van autisme met zich meebrengt op het gebied van prikkelverwerking maakt dat mensen met autisme niet altijd even goed in staat zijn informatie te verwerken. Te veel prikkels genereren stress en in hevige stress/overprikkeling gaat bij iedereen, zonder uitzondering, het “denken” uit.

Bij mensen die extra kwetsbaarheden ervaren kan dit vaker gebeuren dan wanneer men hier geen last van heeft. Miscommunicatie zorgt voor een bron van conflicten en hiermee tevens voor een grote stressbeleving.

Met onze Consultatie tak ondersteunen wij organisaties bij diverse autismegerelateerde vraagstukken. Je kunt hierbij denken aan partners/vennoten/bestuurders of werknemers die vanwege autisme uitvallen en/of in conflict raken met collega’s of reorganisaties die op diverse lagen veel onrust met zich meebrengen.

Voor dat het functioneren en het welzijn van alle betrokkenen en de continuïteit van het bedrijf in gevaar zijn, komen wij graag in beeld.

Ook bieden wij intervisie en supervisie trajecten aan voor professionals.


Indien er conflicten dreigen te ontstaan of reeds zijn dan kun je gebruik maken van de diensten van een van onze MfN Mediators die gespecialiseerd zijn in autisme. 
www.mediationvisie.nl