Consultatie & Supervisie

Hoe komt het toch dat mensen, jong en oud, met en zonder autisme elkaar soms zo moeilijk lijken te begrijpen? Hoe duidelijk je ook bent, toch lijkt de ander maar niet te willen snappen wat jij bedoelt. Hij of zij komt met een reactie die niet aanhaakt bij wat jij bedoelt of doet totaal iets anders dan je gevraagd hebt. En omgekeerd begrijp jij soms de ander niet. Dit wekt vaak ergernis op en niet minder vaak frustratie bij alle partijen.

Menselijk contact is conflict gevoelig, een relatie goed (onder)houden kan ingewikkeld zijn. Zeker in relaties, privé of zakelijk, waarbij een vorm van autisme speelt kan er al snel escalatie ontstaan.

Stress en overprikkeling

Autisme is, zoals onze collega en ervaringsdeskundig trainer Gijs Horvers altijd zegt, “menselijk gedrag onder een vergrootglas”. De kwetsbaarheid die het hebben van autisme met zich meebrengt op het gebied van prikkelverwerking maakt dat mensen met autisme niet altijd even goed in staat zijn informatie te verwerken. Er treedt een vertraging op in informatieverwerking en het risico bestaat op het maken van verkeerde informatiekoppelingen. Te veel prikkels genereren stress en in hevige stress/overprikkeling gaat bij iedereen, zonder uitzondering, het “denken” uit.

Bij mensen die extra kwetsbaarheden ervaren kan dit vaker gebeuren dan wanneer men hier geen last van heeft. Miscommunicatie zorgt voor een bron van conflicten en hiermee tevens voor een grote stressbeleving. In de context autisme beter bekend als overprikkeling. Met onze Plan B methodiek zorgen wij voor Veiligheid – Vertrouwen en Verbinding.

Met onze Consultatie tak ondersteunen wij organisaties bij diverse autismegerelateerde vraagstukken. Je kunt hierbij denken aan partners/vennoten/bestuurders of werknemers die vanwege autisme uitvallen en/of in conflict raken met collega’s of reorganisaties die op diverse lagen veel onrust met zich meebrengen.

Voor dat het functioneren en het welzijn van alle betrokkenen en de continuïteit van het bedrijf in gevaar zijn, komen wij graag in beeld.

Ook bieden wij intervisie en supervisie trajecten aan voor professionals.


Ondersteuning voor organisaties

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers op diverse gebieden zoals persoonlijke coaching door HBO en WO opgeleide Autismevriendelijke Coaches. Onze ervaring ligt in het geven van incompany bedrijfstrainingen volgens onze Autismeacademie Plan B methodiek. Hierdoor wordt er onderlinge steun en begrip gecreëerd. 

Desgewenst bieden wij ondersteuning bij de tijdelijke bedrijfsvoering door een gespecialiseerde bedrijfskundige indien een partner met autisme even uit de running is. Het spreekt voor zich dat wij ook kunnen adviseren op het gebied van het (her)structuren van werkzaamheden waardoor er minder stress in het bedrijf ontstaat.

Indien er conflicten dreigen te ontstaan of reeds zijn dan kun je gebruik maken van de diensten van onze Mediator die gespecialiseerd is in autisme. 
www.mediationvisie.nl

Kennis en ervaring

Al onze professionals zijn wat kennis van autisme betreft opgeleid bij de Autismeacademie en daarmee op de hoogte van de meest recente internationale ontwikkelingen. Daarnaast spreken wij de taal van het bedrijfsleven, kennen de problematiek en weten, mede uit onze eigen ervaringen, wat nodig is.

Wij durven te stellen dat wij specialist zijn op dit terrein. Onze aanpak is resultaatgericht en wij houden van duidelijke en transparante stappen.

Wij zijn graag jouw gesprekspartner op dit gebied en bieden een gerichte oplossing voor specifieke vraagstukken rond autisme. Op maat, want zo als zand bestaat uit een diversiteit aan unieke zandkorreltjes is ook iedereen met autisme uniek.