Autisme & Angst

Iedereen voelt zich weleens bang, angstig of zenuwachtig. Angst is een emotie die je helpt om te reageren wanneer er gevaar dreigt. Je lichaam komt dan in een staat van paraatheid en maakt je extra alert om zo snel mogelijk te reageren. Het is een hele nuttige reactie van het lichaam.

Angst wordt pas schadelijk wanneer het optreedt bij ingebeeld of irreëel gevaar of in omstandigheden waarin totaal geen gevaar dreigt. Er is dan sprake van schijngevaar. Angst komt dus nooit voor zonder stress, terwijl stress wel zonder angst kan voorkomen. Het is dus belangrijk om te ontdekken wat de onderliggende stress is, zodat je dit onder controle kunt krijgen.


Maar hoe werkt angst nu in combinatie met autisme?

Uit onderzoek blijkt dat mensen met autisme vaak meer angst ervaren dan mensen zonder autisme. Maar er zijn nog een paar onderzoeken naar gedaan. Er is dus nog weinig bekend over het samen voorkomen van autisme en angst. Dit is opvallend omdat angst een grote invloed kan hebben op het functioneren van een persoon met autisme en tevens een groot effect kan hebben op de behandeling/begeleiding van een persoon met autisme.

Onderzoeken naar Autisme en Angst

In 2011 en in 2014 hebben er twee onderzoeken plaats gevonden aan de universiteit van Leiden, te noemen: “Kinderen met autisme en angst, in welke mate beleven deze kinderen angst in vergelijking met normaal ontwikkelende kinderen” en “Algemene angst bij kinderen met en zonder een autisme spectrum stoornis of ADHD en hun intrapersoonlijke vaardigheden en emotionele intelligentieniveau”.

Binnen beide onderzoeken laten de resultaten zien dat kinderen met autisme een verhoogd risico lopen op algemene angsten, sociale angsten en angstig depressief gedrag en blijkt dat sekse hierbij niet en leeftijd hierop wel enige invloed heeft. Het tweede onderzoek laat tevens zien dat kinderen met autisme minder goede intrapersoonlijke vaardigheden (zelfsturing en zelfbewustzijn) hebben, wat van invloed is dat er hogere niveaus van algemene angst wordt gemeten. Ook blijkt dat er veelal sprake is van een minder hoog emotionele intelligentieniveau (het onderkennen, reguleren en hanteren van emoties). Tekorten aan emotionele intelligentie blijkt in dit onderzoek een belangrijk factor bij kinderen met autisme die met algemene angsten te kampen hebben.

Angst is dus zeker een factor waar bij de behandeling en begeleiding van het kind met autisme rekening gehouden dient te worden. *Bron Leiden University


Duidelijk is dat er nog maar weinig bekend is over autisme en angst, maar wil jij hier toch meer van weten? Over de verschillende soorten angsten, de oorzaken, hoe je hier het beste mee om kunt gaan en veel voorbeelden uit de praktijk, dan ben je van harte welkom bij deze Masterclass Autisme & angst van één dag

Saskia Buma en Nynke Zuurmond geven deze Masterclass.