Author Archives: Marjon Kuipers

 1. Autisme bij Vrouwen

  Leave a Comment

  Vrouwen met autisme blijken erg goed in het camoufleren van hun autisme. Hierdoor wordt er vaak een misdiagnose gesteld omdat de professional, de op mannen gebaseerde diagnostiek, niet herkent. Bijna alle vrouwen met autisme die bij ons trainingen volgen hebben eerder een andere diagnose gehad waaronder, bijna zonder uitzondering, de diagnose borderline. Het gebrek aan herkenning en erkenning bij deze vrouwen gaat gepaard met veel verborgen leed.

  Tijdens deze masterclass ga je ervaren dat je niet alleen bent, en vooral niet alleen staat. 

  Daarnaast bieden we je gedegen kennis over overprikkeling, stress en andere zaken, die je ongetwijfeld zult herkennen, en waarvan wij uit ervaring weten dat dit je gaat helpen. 

  Nynke en Marjon geven deze training. 15 april 2019 in Utrecht.
  Meld je aan via https://www.autismeacademie.nl/agenda-trainingen/  Kijk maar eens hoe goed vrouwen met autisme hun social skills in kunnen zetten en wat het hen kost aan inspanning #masker 

  Social skills | Masker Vrouwen met autisme


  Lees meer over vrouwen met autisme

   Verhuld autisme bij vrouwen


  De Boekenlijst autisme en vrouwen Van Nynke Zuurmond Autismeacademie

  Boekenlijst:

  • Aspergirls, geschreven door Rudy Simone
  • 22 dingen, waarvan een vrouw met asperger wil dat haar partner ze weet, geschreven door Rudy Simone
  • Ik ben niet vreemd, ik heb autisme geschreven door Ellen van Gelder
  • Handboek voor asperger vrouwen, geschreven door Liane Holliday Willey
  • Autisme ontrafelen, geschreven door Martine Delfos
  • Ik en autisme, thuis en op school, geschreven door Nathalie van Kordelaar & Mirjam Zwaan
  • Mindfulness bij volwassenen met autisme, een wegwijzer voor hulpverleners en mensen met ASS, geschreven door Annelies Spel
  • Overprikkeling voorkomen, geschreven door Barbara de Leeuw 
  • Volle hoofdenboek, geschreven door Linde Kraijenhoff
  • Oplossingsgerichte vragen, geschreven door Frederike Bannink
  • De kracht van oplossingen, handwijzer voor oplossingsgerichte gesprekstherapie, geschreven door Peter de Jong & Insoo Kim Berg
  • De moed van imperfectie, geschreven door Brené Brown
 2. Onze nieuwe trainingsdata staan online

  Leave a Comment


  Onze nieuwe trainingsdata staan weer online. 


  https://www.autismeacademie.nl/agenda-trainingen/
  7 daagse opleiding Autismevriendelijke Coach. En uiteraard worden al onze trainingen gegeven door een trainer met en een trainer zonder #autisme

  Je kunt onze training volgen in: Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Burgum, Rotterdam. Maastricht volgt binnenkort.

  Kijk ook even bij de diverse masterclasses : https://www.autismeacademie.nl/trainingen/masterclasses/

 3. Stress en de invloed op denken en handelen

  Leave a Comment

  Van nature hebben mensen een bepaalde voorkeur, of soms een combinatie van beide, voor een beweging ‘weg van pijn en gevaar’ of een beweging ‘naar veiligheid en vertrouwen

  Ongeveer 60% van de mensen heeft een vermijdende stijl, 25% lijkt gemotiveerd te zijn en het overige gedeelte is gemengd (Bandler en Grinder[1]). Het grote verschil in deze geconditioneerde denkrichtingen is het soort hormoon dat hierbij vrijkomt. 

  Mensen met een vermijdende denkrichting hebben de neiging hun acties vanuit angst in te zetten. Ook is er een gevaar dat deze groep “onbewust” energie haalt (Van der Kolk) uit de herbeleving van hun negatieve ervaring en neigen tot het voortdurende kijken naar de gebeurtenis. Volgens Van der Kolk geeft dit de betrokkene het gevoel van “leven”. De herbeleving activeert het alarmsysteem in hersenen, de bijbehorende stresshormonen komen vrij en dit kan een verslavende manier van zingeving worden. De overdosis aan stresshormonen die bij beleving in het moment en tijdens de herbeleving stroomt heeft op langere termijn een verwoestend effect op de gezondheid. 

  Wanneer er langdurig stress ervaren wordt dan produceert het lichaam veel adrenaline. 

  Dit kost het lichaam maximaal aan energie en de stoffen om je goed te voelen zoals dopamine en serotonine worden te weinig aangemaakt. Dit heeft o.a. tot gevolgd dat iemand zich of heel actief voelt zolang de adrenaline stroomt maar futloos voelt door het gebrek aan o.a. dopamine. 

  Dopamine heb je nodig om scherp te blijven en overzicht te kunnen houden en je goed te voelen. Bij de vermijdende stijl zet de overproductie van stresshormonen en de onderproductie van o.a. dopamine de denkcapaciteit van de neocortex sterk onderdruk waardoor er minder goede beslissingen genomen kunnen worden. Het verraderlijke hierbij is dat men denkt dat men uiterst weloverwogen beslissingen kan nemen en neemt. 

  Negatieve gedachten zijn net zo krachtig als positieve gedachten. Wat we ons verbeelden heeft direct invloed op onze fysiologie. Wat je voedt dat groeit. Dat geldt ook voor gedachten die negatieve stresshormonen genereren. Van der Kolk[2]stelt dat het niet zo is dat je door de negatieve gevoelens heen moet voor het verwerkingsproces. Juist door over negatieve gevoelens te praten zet je ze “aan”. De herbeleving van de gevoelens wordt soms nog heviger ervaren dan de gevoelens tijdens de gebeurtenis zelf. De gebeurtenis heeft een begin en een einde. De herbeleving kan eindeloos en opnieuw doorgang vinden (Van der Kolk).

  Het maakt niet uit wat je denkt, voor je brein is alles waar. 
  Denk maar eens even aan deze sappige citroen waar je nu je een hap uit neemt. Wat gebeurt er in je mond op dit moment? 

  Bij mensen met een bereikende denkrichting maken automatisch de gezonde hormonen aan. Oxytocine, dopamine, serotonine en endorfine worden ook wel de levenssappen genoemd. Mensen met dit denkpatroon blijven minder hangen in vervelende gebeurtenissen en halen hun energie meer uit het nu en hun doelen voor de toekomst. Beslissingen die genomen worden hebben een grotere kans op houdbaarheid daar ze vanuit een gezonde overtuiging genomen kunnen worden. 

  Het model in denkrichtingen wil overigens niet impliceren dat mensen met een bereikende denkstijl geen stress ervaren. Zij zullen hier echter volgens onderzoek (Ogden, van der Kolk) eerder van herstellen. 

  Het drie-enige brein

  Onze hersenen zijn grofweg in te delen in drie hersengebieden. (Sagan[3], Miller[4]) De hersenen werken als samenhangend geheel maar dienen tegelijkertijd elk hun eigen doel. 

  Het drie-enige brein bestaat uit het reptielenbrein, het limbisch systeem en de neo cortex. Metaforisch weergegeven door de krokodil (reptiel), de olifant (limbisch systeem) en de berijder |aapje (neo cortex). 

  De neo cortex is het denkende deel van ons brein en tevens het jongste deel van ons brein. Evolutionair gezien dusdanig jong dat er nog niet veel bedrading is tussen dit brein en het limbisch systeem. Het is verantwoordelijk voor de cognitieve verwerking, denken, taal, beredeneren, besluitvorming en zelfreflectie (Ogden[5]). De neo cortex stelt ons instaat tot zingevingen en vorm te geven aan ons leven. Dit deel van het brein is erg gevoelig voor stress en laat zich bij de geringste vorm hiervan “kapen” door het limbische- en reptielenbrein. Vanwege de weinige bedrading is de neocortex niet opgewassen tegen de krachten vanuit het limbisch systeem en heeft dus op dat moment nauwelijks tot geen regie. Op dat moment is het denken van weinig tot geen invloed. 

  Het limbisch brein is het gedeelte waar onze emoties gegenereerd worden. Het zorgt ervoor dat we emoties kunnen ervaren, zorg voor sociale betrokkenheid en gehechtheid en labelt eerdere ervaringen op als veilig of onveilig. De ontwikkeling van dit deel van het brein vindt plaats door onze interactie met onze omgeving. Professor Dr. Bessel van der Kolk[6], één van werelds meest vooraanstaande onderzoekers op het gebied van trauma gerelateerde stress, stelt dat het limbisch gedeelte van het brein wordt gevormd op een gebruiksafhankelijke manier. Groei je op in een veilige omgeving (veilige hechting) dan zal het brein een standaard instelling vormen die gebaseerd is op veiligheid en vertrouwen. Groei je op in een omgeving waarbij het onveilig is of waarin je je onbewust of bewust ongewenst voelt (onveilige hechting) zal dit de standaard instelling vormen en raak je gespecialiseerd in het ervaren van gevoelens van angst. 

  Het Limbisch brein geeft instructies aan je lichaam passend te reageren op de manier waarop het brein ontwikkeld is. Of dit vanuit de neo cortex gezien altijd de meest handige handelingen zijn valt te betwijfelen maar daar houdt het limbisch systeem geen rekening mee. Onze neo cortex krijgt de informatie pas later. Helaas is dan het kwaad al geschied en het zal herkenbaar zijn dat we vervolgens spijt wel eens spijt krijgen van onze gedragingen. 

  Het reptielenbrein is het oudste deel van het brein en werkt instinctief en automatisch. 
  Het reptielenbrein is verantwoordelijk voor alle functies die te maken hebben met ons voortbestaan zoals hartslag, ademhaling, spijsvertering en lichaamstemperatuur. Alle zaken die pasgeboren baby’s al kunnen zonder dat zij zich dit bewust zijn (van der Kolk). Dit deel van het brein is dag en nacht actief. Het reptielenbrein vormt samen met het limbische brein onze “lijfwacht”. 

  De samenstelling en chemie in de subcortiale hersenen zijn eenvoudiger van aard dan die van de neocortex en beoordelen de binnengekomen informatie veel grover dan ons rationele brein dat kan met het risico van aansturen van overhaaste ondoordachte acties. 

  Zolang het aapje de olifant bestuurt vanuit een helder denken. Dus met zijn groene sjaaltje om en een lijf vol “groene” hormonen heeft het aapje de regie. De olifant kan zijn passen weloverwogen zetten en het aapje stuurt bij waar nodig en als hij wil bepaalt hij de route. De krokodil heeft volledig vertrouwen in de stuurkunsten van het aapje en hobbelt er achteraan zonder al te nadrukkelijk aanwezig te zijn. Het aapje is de baas. Voelt zich blij en krachtig vanaf zijn hoge positie. Zich beschermt wetend door de krokodil op de achtergrond. 

  foto’s MK 2018

  Zodra het aapje volschiet met de “rode” hormonen en zijn rode sjaaltje om doet, valt hij van de olifant en de olifant is direct stuurloos. De olifant heeft zijn ogen immers dicht en ziet dus niet waar hij door heen banjert. De krokodil bijt woest om zich heen omdat hij voelt dat er gevaar dreigt en echt alleen maar vanuit een goede intentie zijn aapje wil beschermen maar eigenlijk niet eens goed weet waartegen. De olifant en de krokodil begrijpen geen taal en horen niet dat de omgeving hen toe roept rustig te worden en voor het aapje te zorgen. Ze zijn in blinde paniek. Pas als het aapje weer bij zijn positieven is kan hij de krokodil en de olifant weer knuffelen zodat ze kunnen voelen dat het okay is en kan het de olifant weer bestijgen en de regie weer nemen. 
  Als het aapje niet al te vaak valt kan het wel weer opstaan. Valt het aapje keer op keer dan zal het een keer iets breken of de moed verliezen en zal het voor het aapje steeds moeilijker worden om weer op de olifant te klimmen.
   

  Stress

  Stress brengt altijd gevoelens met zich mee en uit zich in gedrag. 
  Op het moment dat wij stress ervaren, komt er in ons lichaam een geautomatiseerd proces op gang. De ervaring van zo’n stressreactie kan bij iedereen verschillend zijn, maar het ontstaan van een stressreactie komt voort vanuit ons automatische en onbewuste taxatiesysteem[7]met als enig doel: het overleven.  
  Het overlevingssysteem handelt vanuit de overtuiging “eet het mij, of eet ik het”. Tijdens dit proces is men tot weinig of geen denkvermogen in staat. De prioriteit ligt op het “reageren” in plaats op het “denken”. De subcortiale hersenen (Ogden) nemen de regie over want ons lichaam en onze geest bevinden zich in een vecht-vlucht- of verstijf respons. Deze reactie stelt ons als mens al sinds de oertijd in staat om snel en adequaat te reageren op (denkbeeldige) gevaarlijke situaties. 

  Vecht – vlucht- of verstijvingsresponse

  De vecht – vlucht- of verstijvingsresponse is voor het eerst beschreven door Walter Bradford Cannon (1932) in The Wisdom of the Body[8]. Hij zag het verband tussen de reactie van verschillende dieren op acuut gevaar gevolgd door een reeks van fysiologische reacties. 
  Cannon onderkende de hormonen adrenaline, noradrenaline en cortisol die tijdens een stresssituatie vrijkomen in het lichaam en die verantwoordelijk zijn voor een aantal automatische fysiologische reacties, waaronder de versnelling van ademhaling, verhoging van de hartslag, stijging van de bloeddruk en het vertragen van het spijsverteringstelsel. Volgens Cannon, zorgde dit mechanisme ervoor dat de dieren alert en gepast konden reageren op bedreigende situaties. Nu pas zijn velen van ons zich bewust van dit mechanisme dat zowel bij dieren als bij mensen optreedt. De hormonen adrenaline en cortisol zijn de hormonen die ons lichaam in de actiestand zetten. Dit gebeurt in een fractie van een seconde. Adrenaline wordt aangemaakt in het bijniermerg en is direct in het lichaam voelbaar, vloeit na de actie ook gelijk af en het lichaam komt weer tot rust. 

  Cortisol (Ogden) is het tweede stresshormoon en wordt via de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as (HPA-as) gegenereerd. Cortisol wordt periodiek afgegeven en bij een stresspiek volgt er een extra dosis. Het beschermt het lichaam tegen de schadelijke effecten van stress en daarnaast is het nodig voor mentale en lichamelijke prestaties. Cortisol zorgt voor aanmaak van suiker, verhoogt spierspanning en heeft invloed op hartkracht en bloeddruk. Tevens corrigeert het de schadelijke effecten van stress en zorgt voor het wegnemen van stress. 
  Cortisol is in gezonde dosis altijd in het lichaam aanwezig. Cortisol blijft na de stresspiek langer in het lichaam actief. Zolang er balans is tussen stress en herstel krijgt de cortisol de gelegenheid om af te vloeien. Acute stress wordt gereguleerd door het autonome zenuwstelsel en is niet direct schadelijk voor de gezondheid en heeft maar kort invloed op cognitie. 

  Is er geen balans dan ontstaat er chronische stress door de stapeling van cortisol in het lichaam en dat resulteert in allerlei lichamelijke en mentale klachten. Je immuunsysteem verzwakt. Kortom, van te veel cortisol in je lichaam wordt je geestelijk en lichamelijk ziek. Volgens recent onderzoek (van der Kolk) zijn tot wel 90% van de fysieke klachten stress gerelateerd. Onderverdeeld in fysieke stress door trauma (ongeval), chemische stress (omgeving) en de emotionele stress. 

  Omdat je mogelijk niet alle stress uit je leven kunt bannen is het belangrijk dat aan stressoren weg te laten waar je in ieder geval wel controle op hebt. 

  Je hebt keuze op dat wat je eet en drinkt en of je wel of niet rookt. (chemische stress)
  Je hebt keuze op met wie je wilt omgaan. Wat laat jij binnenkomen? Wil je de klaagverhalen van je omgeving blijven aanhoren of kies je voor je eigen gezondheid nu je weet dat ook dat stress in jouw eigen systeem kan veroorzaken ook al heeft de gebeurtenis niets met jou van doen. Blijf je de krant lezen of het journaal of andere programma’s kijken waardoor je je opwindt over dingen die niet van jou zijn en op dat moment jouw eigen gezondheid ondermijnt. 

  Reflecteer eens bij ieder voornemen dat je hebt welke stofjes er je mee aanstuurt en wat het voor jou doet. Welke kleur draagt jouw aapje vandaag? 

  Marjon Kuipers 


  [1]R. Bandler J. Grinder, (2003) De betovering van de taal, Toorts B.V.

  [2]Kolk, B, van der. Traumasporen, Uitgeverij Mens! 2016

  [3]Carl Sagan, Draken van Eden, 1984 http://nl.wikipedia.org/wiki/Carl_Sagan 

  [4]Keith Miller: Safety and the Reptilian

  [5]Ogden, P. (2015) Sensorimotor Psychotherapie, Uitgeverij Mens!

  [6]Kolk, B, van der. Traumasporen, Uitgeverij Mens! 2016

  [7]Ekman, P. (2003) Gegrepen door emoties.Uitgeverij Nieuwezijds

  [8]Cannon, (1932) W.B. the Wisdom of the Body

 4. Studeren en autisme | Downloads cursisten

  Leave a Comment

  Wij zijn blij met het grote aantal uitwerkingen gemaakt door onze cursisten over het thema autisme en studie. Uiteraard zijn al onze downloads gratis en voel je vooral vrij deze te delen. Ook heeft een van onze cursisten een e-book gemaakt rond het thema overstap naar HBO. Deze gratis download vind je op haar site Schakelom.

 5. Diverse downloads cursisten

  Leave a Comment

  Hier tref je diverse downloads en tips aan. Tips voor een partner met autisme, voor de december maand en over pubers en seksualiteit. Ook zijn er een aantal scripties te downloaden waaraan wij hebben meegewerkt. De spreekbeurt die je hier vindt is gemaakt door een jongen van 9 met autisme.

 6. Logo’s en Banners Autismevriendelijk

  Leave a Comment

  Wil je een Autismevriendelijk badge of een Autismeacademie banner op je website?

  De overige banners met een ® mogen enkel gebruikt worden na het succesvol afronden van de opleiding tot Autismevriendelijke! Coach® of een maatwerk training.

  *Autismevriendelijke! Coach met alle daarbij behorende uitingen is een beschermd merk met registratienummer 0917080 en is voorbehouden aan Auticomm. Autismeacademie en de bij haar aangesloten Autismevriendelijke! Coaches.

  Banners: vrij te gebruiken

  auticomm-autismeacademie-autismevriendelijk

  Wil je een Autismevriendelijk badge op je website? Plak dan de onderstaande code in de broncode van je website. De grootte van de banner is: 200 x 65.

  <div style="margin:5px"><a href="https://www.autismeacademie.nl/info" target="_blank" title="De intentie Autismevriendelijk is een initiatief van de Auticomm. Autismeacademie."><img src="https://www.autismeacademie.nl/info/wp-content/uploads/2014/11/auticomm-autismeacademie-autismevriendelijk.png" border="0" width="200" height="65" alt="De intentie Autismevriendelijk is een initiatief van de Auticomm. Autismeacademie."></a>

  auticomm-autismeacademie

  Wil je een Autismeacademie banner op je website? Plak dan de onderstaande code in de broncode van je website. De grootte van de banner is: 200 x 188.

  <div style="margin:5px"><a href="https://www.autismeacademie.nl/info" target="_blank" title="Auticomm Autismeacademie: autisme training en coaching."><img src="https://www.autismeacademie.nl/info/wp-content/uploads/2014/11/auticomm-autismeacademie.png" border="0" width="200" height="188" alt="Auticomm Autismeacademie: autisme training en coaching."></a></div>

  Banners: Te gebruiken na het succesvol afronden van een training

  Let op! De onderstaande banners mogen enkel gebruikt worden na het succesvol afronden van de opleiding tot Autismevriendelijke! Coach® of een maatwerk training. *Autismevriendelijke! Coach met alle daarbij behorende uitingen is een beschermd merk met registratienummer 0917080 en is voorbehouden aan Auticomm. Autismeacademie en de bij haar aangesloten Autismevriendelijke! Coaches.
  Ben je een autismevriendelijke coach en wil je ook een Autismevriendelijke coach badge op je website? Plak dan de onderstaande code in de broncode van je website. De grootte van de banners is: 200 x 65.
  Tip! De link naar autismeacademie.nl kun je ook vervangen door: autismeacademie.nl/autismevriendelijk/coaches/-je-naam/

  auticomm-autismeacademie-autismevriendelijke-coach

  <div style="margin:5px"><a href="https://www.autismeacademie.nl/info" target="_blank" title="Autismevriendelijke! Coach® door Auticomm. Autismeacademie."><img src="https://www.autismeacademie.nl/info/wp-content/uploads/2014/11/auticomm-autismeacademie-autismevriendelijke-coach.png" border="0" width="200" height="65" alt="Autismevriendelijke! Coach® door Auticomm. Autismeacademie."></a></div>

  auticomm-autismeacademie-autismevriendelijk-bedrijf

  <div style="margin:5px"><a href="https://www.autismeacademie.nl/info" target="_blank" title="De intentie Autismevriendelijk bedrijf is een initiatief van de Auticomm. Autismeacademie."><img src="https://www.autismeacademie.nl/info/wp-content/uploads/2014/11/auticomm-autismeacademie-autismevriendelijk-bedrijf.png" border="0" width="200" height="65" alt="De intentie Autismevriendelijk bedrijf is een initiatief van de Auticomm. Autismeacademie."></a></div>

  auticomm-autismeacademie-autismevriendelijk-mediator

  <div style="margin:5px"><a href="https://www.autismeacademie.nl/info" target="_blank" title="De intentie Autismevriendelijk mediator is een initiatief van de Auticomm. Autismeacademie."><img src="https://www.autismeacademie.nl/info/wp-content/uploads/2014/11/auticomm-autismeacademie-autismevriendelijk-mediator.png" border="0" width="200" height="65" alt="De intentie Autismevriendelijk mediator is een initiatief van de Auticomm. Autismeacademie."></a></div>

  auticomm-autismeacademie-autismevriendelijk-rijschool

  <div style="margin:5px"><a href="https://www.autismeacademie.nl/info" target="_blank" title="De intentie Autismevriendelijk rijschool is een initiatief van de Auticomm. Autismeacademie."><img src="https://www.autismeacademie.nl/info/wp-content/uploads/2014/11/auticomm-autismeacademie-autismevriendelijk-rijschool.png" border="0" width="200" height="65" alt="De intentie Autismevriendelijk rijschool is een initiatief van de Auticomm. Autismeacademie."></a></div>

 7. CLEAN LANGUAGE | MARJON KUIPERS

  Leave a Comment

  Inrichting
  Stel je voor je hebt jouw huis in de loop der jaren heel zorgvuldig ingericht en de betrokken coach die op bezoek komt verandert jouw inrichting, haalt spullen weg en voegt zonder overleg en zonder jouw toestemming spullen uit zijn eigen huis toe.

  Dit zou heel raar zijn toch? Accepteer je dit?

  Taal
  En als het om jouw taal en gedachten gaat? Hoezo sta je dat dan wel toe?

  Natuurlijk heb je als professional de intentie de ander echt serieus te nemen en luister je aandachtig naar hetgeen gezegd wordt. Je herhaalt in je eigen woorden, vat het gehoorde samen, vraagt door en komt ook nog met een goede tip of oplossing.

  Maar hoe serieus neem je de ander dan eigenlijk?  Weet je zeker dat je het echt over hetzelfde hebt als jouw gesprekspartner? En hoe zeker weet je dat jouw oplossing past in het systeem van de ander?

  Eigen systeem
  De taal die we spreken komt voort uit ons eigen systeem. We ontwikkelen dit in de loop van de jaren en we hebben allemaal ons eigen beeld bij de woorden die we gebruiken.

  De metaforen die we gebruiken zou je kunnen zien als de moedertaal van ons onderbewuste.
  Taal is onze zorgvuldig ingerichte woning met spullen die een bepaalde betekenis en een bepaalde waarde voor ons als individu hebben.

  Gehoord voelen
  Jouw gesprekspartner voelt zich in een gesprek het prettigst en het meest gehoord als je zijn of haar “spullen”, dus zijn of haar taal, als waardevol ziet, dat jij de taal en metaforen respecteert en deze in het contact met de gesprekspartner ook gebruikt.
  Dit verhoogt de effectiviteit van de coaching enorm.

  Clean language
  Een prachtig systeem dat taal zuiver houdt is het door David Grove ontwikkelde Clean language.

  Zeker op het gebied van autisme & communicatie is dit een waardevolle toevoeging. Een waardevolle toepassing als tool voor de professional maar tevens een waardevol gegeven voor de persoon met autisme want van een hulpverlener of coach mag je immers verwachten dat deze de taal zuiver houdt en jou niet opzadelt met zijn eigen interne wereld.

  In de  link tref je een uitgebreide uitleg aan over Clean Language.

  Het is zelfs mogelijk om dit taalsysteem via handige filmpjes online te leren. https://learncleanlanguage.com en uiteraard besteden wij hier in onze trainingen ruim aandacht aan.

 8. Begeleiding : downloads door cursisten

  Leave a Comment

  In deze categorie vind je allerlei handige tools en informatie rond begeleiding. De meeste tools zijn door onze cursisten ontwikkeld als eind opdracht voor de 7 daagse opleiding Autismevriendelijke Coach. Heb je zelf een handige tool ontwikkeld en wil je deze delen, laat het ons dan weten.

 9. Positieve Psychologie

  Leave a Comment

  Helaas wordt er bij het lezen van het woord “positieve” psychologie vaak het indruk gewekt dat het om een recept voor een leven in de “roze wolken”, waar men altijd maar positief en gelukkig is. Niets is minder waar.
  Positieve psychologie is vaak veel strenger dan de traditionele psychologie omdat het zich hard maakt om de illusie van de kant-en-klare oplossingen direct weg te halen.
  Het zet zich af tegen de illusie van geluk als synoniem voor een probleemloos leven.
  Het ontkent niet dat het soms erg belangrijk is om eerst cruciale problemen op te lossen, echter dit brengt de mens niet verder dan het “middelpunt”- leven zonder problemen en/of fysieke en mentale pijn.

  Positieve psychologie gaat niet alleen maar uit van het ontwikkelen van technieken, vaardigheden en tools  die veerkracht bieden tegen de dagelijkse problemen, maar gaat juist ook uit van het ontwikkelen van vaardigheden die mensen helpen te groeien.
  Kortom: positieve psychologie is erg confronterend over het doen van je eigen stukje voor je eigen geluk.

  Lees meer over Erika

 10. “Ik heb autisme, dus mag ik alles en hoef ik niets”

  Leave a Comment

  Autismevriendelijk Coach Maureen Waarle-Peters is onlangs afgestudeerd als Kindercoach.
  Ze onderzocht de achterliggende betekenis van een uitspraak van een kind met autisme  “Ik heb autisme, dus mag ik alles en hoef ik niets”. Martine Delfos, Gijs Horvers en ik gaven onze visie op deze stelling.

  Haar paper is voor professionals de moeite waard om te lezen.

  Eindopdracht M. Peters