Een kind met autisme | Topsport voor ouders

Geplaatst op door in de categorie Marjon Kuipers

Regelmatig ontvangen wij mail van ouders van kinderen/jongeren met autisme en mensen met autisme die vastlopen in het hulpverleningscircuit. Wij kunnen ons er iets bij voorstellen want ook wij, als ervaren trainers op het gebied van autisme die ook nog eens goed de weg weten in de wereld van de zorg, botsen wel eens hard tegen muren van regels en onbegrip op. Niet geheel onlogisch want hoe kun je ook als buitenstaander weten wat autisme is en wat dit doet met degene zelf maar ook met zijn of haar omgeving.

Binnen onze 7 daagse opleiding bieden wij ouders en mensen met autisme o.a. de tools om mentaal sterker te worden. Uit vele onderzoeken is nl gebleken dat het trainen van ouders van een kind met autisme een positief effect heeft op de ontwikkeling van het betreffende kind maar ook op het welzijn van het gezin.

Autisme is 24/7 aanwezig. Dat betekent dat er gedurende dag vele momenten zijn waarop interventies of een bepaalde aanpak in communicatie nodig zal zijn. Indien ouders de technieken en de communicatiepatronen beheersen kunnen zij beter hun kind op ieder gewenst moment op de juiste wijze ondersteunen. Dit verdient de voorkeur boven bv Sova trainingen of begeleiding door externe partijen. Dit kan gewenst zijn als ondersteuning en ter ontlasting van ouders. Echter kinderen met autisme missen vaak de tools om hetgeen zij leren tijdens de Sova training te integreren in de dagelijkse praktijk daar de context in het “echt” altijd anders zal zijn dan tijdens het trainingsmoment. Opvoedondersteuning door een externe partij kan fijn zijn als klankbord voor ouders maar biedt doorgaan niet voldoende steun bij kinderen met autisme. Autisme is beslist geen opvoed probleem.

Binnen onze 7 daagse opleiding is zeer veel aandacht voor communicatiepatronen. Daarbij zijn er altijd een of twee ervaringsdeskundige trainers aanwezig. Zij kunnen als geen ander de vertaalslag van het gedrag duiden en onderbouwen wat de reden hiervan is. Gedrag heeft nl altijd een reden. Veel behandelmethoden zijn gericht op verandering van gedrag. Dit werk doorgaans niet bij autisme. Het kunnen zien wat de oorzaak is van het gedrag en daarop sturen is veel effectiever en voorkomt escalatie. Ouders die bij ons de training hebben gevolgd zijn veel meer ontspannen in de omgang met hun kind. Gedrag/verbale uitingen van het kind worden niet meer zo persoonlijk genomen en ouders zijn minder boos. Hierdoor krijgen kinderen meer het gevoel van veiligheid. En alleen in veiligheid kan een kind zich ontwikkelen. Ook leren ouders bij ons naar derden te formuleren wat er speelt bij hun kind. Zij zijn in staat goed uit te leggen op bv scholen waarom er bepaald gedrag is en wat er nodig kan zijn om het kind zich veilig te laten voelen. Ouders worden mondiger en krijgen meer vertrouwen in zichzelf als ouder van een zorgintensief kind.

Daarnaast is er bij ons veel aandacht voor overprikkeling. De uitingen van overprikkeling maar ook de reden van overprikkeling. Veel overprikkeling betekent veel last van autisme hebben, weinig overprikkeling betekent minder last hebben van autisme. http://www.autismeacademie.nl/…/2014/11/O-overprikkeling.pdf

Onderstaand ook nog een artikel over de impact van het hebben van een kind met autisme geschreven door onze gedragswetenschapper Erika Holthuizen

https://www.autismeacademie.nl/…/onderzoek-Stressfactoren-A…

Wij durven wel te stellen dat het opvoeden van een kind met autisme en het hebben van autisme gelijk is aan topsport. Het is voor ouders hard werken maar met de juiste kennis levert het veel op.

Gemeenten zijn gerechtigd zelf te beslissen waar het PGB aan besteed wordt. Vele gemeenten vergoeden bij ons de trajecten.

https://www.autismeacademie.nl

Terug naar het overzicht