Emoties bij relationele conflicten

Geplaatst op door in de categorie Marjon Kuipers

Als echtscheidings mediators met o.a. specialisatie Autisme gerelateerde conflicten begeleiden wij echtscheidingen waarbij één van de partners een vorm van autisme heeft. Bij veel scheidingen wordt er regelmatig de ander aangewezen als oorzaak.  Ook partners van mensen met een psychische kwetsbaarheid wijten de oorzaak van veel van hun pijnen aan het gedrag van de ander.
Er volgen verwijten over en weer en niet zelden wordt de partner met autisme als de schuldige aangewezen. De partner zonder autisme voelt zich niet voldoende gehoord en gezien en mist de emotionele bedding in de relatie. Er wordt veel stress ervaren met alle gezondheids klachten van dien. Herkenbaar? Dit is echt in veel situaties aan de orde en de pijn die partners voelen heeft zelfs een naam gekregen. Het Cassandra Syndroom.

Het Cassandra syndroom (CADD: Cassandra A ective Deprivation Disorder) ontleent de naam aan de Griekse mythologische Cassandra en uit zich o.a. bij partners van mensen met autisme. De Griekse Cassandra werd door niemand geloofd. Met dat gevoel kun je als partner van iemand met (een vermoeden van) autisme ook worstelen. Het gevoel dat misverstanden ontstaan door andere zaken dan persoonlijke verschillen en dat je iets ontbeert kan leiden tot verwarring, eenzaamheid en wan- hoop. Hieruit komen soms psychische, emotionele en lichamelijke klachten voort. (Bron NVA)

Cassandra’s verenigen zich in lotgenoten groepen. Het is natuurlijk fijn gehoord en begrepen te worden en je verhaal te kunnen doen onder gelijk gestemden. De oplossing zit daar helaas niet in. Als je de intentie hebt samen aan de relatie te werken dan geeft inzicht in patronen die in wisselwerking bij beiden spelen een beter perspectief. Het klinkt misschien niet aardig maar in een relatie met iemand met autisme heb je ook als partner een verantwoordelijkheid. Dit kan liggen op vele vlakken maar in ieder geval is één van de verantwoordelijkheden dat je goed voor jezelf zorgt en dat je weet waar je behoeften liggen en waar deze vandaan komen. Met deze inzichten ben je eerder in staat jezelf te “voeden” en zul je minder een beroep doen op een ander om jou emotioneel te laven. Dit maakt je sterk en minder behoeftig in een relatie in welke vorm dan ook waarbij wij echt niet willen beweren dat dit heel eenvoudig is. Vaak zijn patronen al jaren ingesleten en die verander je niet in een paar momenten. Wat kan helpen is inzicht. Inzicht waar jou behoeften liggen en inzicht in de emotionele processen die spelen bij relationele conflicten.

Leonie Poth schreef het stuk over De Liefdesbatterij en het opladen hiervan.
Marjon Kuipers het stuk over de emoties, de invloed op je denkvermogen en je gezondheid.

De Liefdesbatterij | Leonie Poth

Stel wij mensen leven met een batterij die telkens opgeladen moet worden, de liefdesbatterij. Want elk mens heeft liefde nodig om gezond te zijn. Het opladen kan voor iedereen anders zijn. Een batterij kent 10 buisjes die gevuld moeten blijven om liefdevol vervuld te zijn (gebaseerd op de liefdesvaten van John Gray). Vergelijk het plaatje met een krachtige batterij, de kernreactor.

  1. Spiritualiteit. We hebben het nodig om spiritueel verbonden te zijn, in contact met onze zielskern of in relatie met de kosmos of hogere macht. Voor iedereen is dit anders. Meditatie is een manier om deze buis te vullen. Vanuit een religie kan meditatie plaatsvinden maar ook gewoon door te leren in stilte te zijn tijdens een wandeling of mindfull in het leven te staan. Het betekent dat je met aandacht leeft en je bewust bent van alle zintuigen bij alles wat je doet. Dit heeft tot doel het denken zoveel mogelijk te leren uit te schakelen.
  2. Onvoorwaardelijk liefde. Wanneer we niet op een liefdevolle en tevreden manier met onze emotionele ervaring van het leven omgaan is het nodig dit buisje te vullen. Vaak zoeken we dan een therapeut en mensen of lotgenoten in een directe omgeving op. Maar wanneer deze persoon dit buisje zelf chronisch leeg heeft dan raken we teleurgesteld en blijven we in een emotioneel tekort. Vind daarom mensen op die hun onvoorwaardelijke liefdes buisje goed gevuld hebben en zijn lotgenoten niet altijd de juiste omgeving, afhankelijk van hun eigen stadium in het proces.
  3. Plezier. Vriendschappen zijn belangrijk om plezier te hebben in het leven. Voor iedereen is het vullen van de batterij weer anders. De één heeft meer onvoorwaardelijke liefde nodig en de ander plezier, En soms is eerst de onvoorwaardelijke liefde nodig om plezier te kunnen vullen. Want vriendschappen aangaan kan voor sommigen erg moeilijk zijn en moet er eerst gewerkt worden aan de emotionele ervaringen. Vriendschappen helpen onszelf te aanvaarden zoals we zijn.
  4. Gelijkwaardigheid. Ervaren dat je deel van de samenleving bent. Gelijkgestemdheid, eenheid, verbinding. Daarom gaan we naar concerten, bij een teamsport of een lotgenotengroep. We willen het gevoel erbij te horen en een gelijke te zijn. Soms kan het zijn dat je in de jonge jaren dit te weinig gehad hebt en komt de behoefte om dit op latere leeftijd in te halen. Dit buisje wil ook gevuld worden om de batterij te laden.
  5. Zelfliefde. Voor het vullen van dit buisje moet je ervoor zorgen dat jij op de eerste plaats komt. Hierin vraag jij jezelf af wat jij wilt en jou gelukkig maakt. Natuurlijk wil je anderen gelukkig maken maar dat doe je met een ander buisje. Maar ga eens weg van de anderen. Wees ook eens nieuwsgierig en onderzoek plekken waar je nog nooit geweest bent en je ook niet meer terugkomt zodat je eens helemaal gek kunt zijn. Om jezelf lief te hebben moet je jezelf toestemming geven te experimenteren met het leven. Wanneer een ober je vraagt wat je wilt eten en je antwoord, “wat je hebt”, krijg je de kliekjes. Wil jij de kliekjes van de wereld?
  6. Relaties. Hierin deel jij jezelf met iemand anders. Waarin je elkaar volkomen vertrouwt. Het in balans brengen van je mannelijke en vrouwelijke kant door in contact te komen met iemand van het andere geslacht. Dat hoeft niet persé een intieme relatie te zijn. Het hoeft evenmin een perfecte relatie te zijn. Zielsverwanten zijn nooit volmaakt, maar voor jou volmaakt als partner. Je trekt altijd de partner aan die op dat moment jouw liefdesbatterij spiegelt.
  7. Onvoorwaardelijk geven. Onvoorwaardelijke liefde geven is de verantwoordelijkheid nemen voor de behoefte van anderen en een wezenlijke eis van de ziel. We kunnen ons niet verder ontwikkelen als we voor onze 35e geen mogelijkheden creëren waarin we onvoorwaardelijk geven. We hebben het nodig om nodig te zijn. (Klein)kinderen zijn een uitstekende manier om dit buisje te vullen. En wanneer dit niet mogelijk is kunnen dieren hierin ook volstaan. Maar om dit buisje ideaal te maken moeten de eerste 6 buisjes vol zijn om over te kunnen lopen naar onze kinderen. Wanneer dit buisje ongevuld blijft dat zien we verstoringen in ongelijkwaardige relaties (de partner wordt bemoederd, een partner wordt een therapeut). Vrijwilligerswerk alleen is niet voldoende, wat de voorwaardelijkheid blijft eenzijdig. Je kunt jarenlang geven maar als je nooit hetzelfde terugkrijgt dan raak je leeg. En mensen voelen zich afgunstig als ze meer geven dan ze terugkrijgen.
  8. Altruïsme. Onbaatzuchtig teruggeven aan de gemeenschap. We zijn afhankelijk van elkaar binnen de gemeenschap. Elke daad heeft gevolgen, goed of schadelijk, Daarom geven we terug aan de gemeenschap in goede daden. Vrijwilligerswerk is een manier om terug te geven wat je hebt ontvangen in jouw leven. Maar blijf ervoor zorgen dat de andere buisjes gevuld blijven. Zonder het blijven vullen van de andere buisjes is er geen energie voor altruïsme.
  9. Overzicht. Verbreed je wereldvisie door jouzelf te ontdekken ten opzichte van de wereld. Welke culturen zijn er? Hoe zijn jouw politieke idealen? Wat is jouw aandeel in de natuur en houdbaarheid van de aarde? De behoefte aan reizen groeit en zo steeds vullen meer onze batterij. Niet zozeer om uit te rusten, maar ook om onszelf ten opzichte van de nieuwe ontdekkingen te leren zien. Het zien van de wereld brengt nieuwe aspecten van je persoonlijkheid naar voren en houdt je jong. Met je eigen wijsheid help je niet alleen je naaste omgeving maar ook de wereld.
  10. Potentieel. Wanneer we op een punt komen dat alle buisjes gevuld zijn dan komen we toe aan het volledig uiting geven aan het eigen potentieel. Genieten en in harmonie met jezelf en alles eromheen zijn. Je geeft toe aan je lot en waarvoor je ziel in dit leven gekomen is. Wanneer men niet in deze fase kan overgeven wordt men ziek en oud. Wanneer je doorgaat met het vullen van de liefdesbatterij en het krijgen van wat je nodig hebt zul je geleid worden tot de vervulling van je doel om iets te betekenen in deze wereld.

Wanneer deze inzichten gaan leven en we erkennen dat  we zelf verantwoordelijk zijn voor het opladen van de batterij, dan is de kernenergie die wij nodig hebben in overvloed aanwezig. Dan hoeven we alleen nog maar te genieten. De buisjes kunnen chronologisch gevuld worden met onze levensfases maar soms moeten we weer terug naar een eerder buisje wanneer een later buisje maar niet gevuld kan worden. Veelal hoppen we heen en weer naar de verschillende buisjes. Levenservaringen en ontmoeting in het leven spiegelen onze ervaringen en helpen ons eraan herinneren dat er weer een buisje opgeladen moet worden. Naarmate je ervoor open staat en je kwetsbaar kunt opstellen naar je eigen pijnen en ermee gaat oefenen, ga je steeds sneller herkennen in welk buisje jij je bevindt en leer je wat je kunt doen om dit buisje te vullen.

Emoties | Marjon Kuipers

In alle conflicten spelen emoties een centrale rol. Emoties zijn een aanjager voor het conflict maar evengoed een aanknopingspunt voor de oplossing. In de relaties vormen betrokkenen een systeem dat in wisselwerking met elkaar is. Bewust ook en misschien vooral ook wel onbewust. Zodra zij kunnen duiden wat de invloed van emotie is op hun gedragingen zullen wellicht de deuren naar de oplossing worden geopend. Het herkennen en erkennen van emoties vergt kennis van deze materie en meer nog de bereidheid en de moed naar het eigen aandeel te kunnen kijken.

Er is een toename van wetenschappelijk bewijs over de invloed van stress op het menselijk gedrag en de hiermee gepaard gaande emoties.

Steeds vaker signaleren wij een opkomende trend van allerlei stress-management interventies binnen zowel het bedrijfsleven als de gezondheidszorg. De kern achter de inzet van deze interventies is het volledig bewezen feit dat naast alle gezondheidsklachten die structurele stress met zich meebrengt, ons vermogen om rationeel na te denken en dus tot effectieve oplossingen te komen, tijdens een stressvolle situatie, wordt beperkt.

Voor de maatschappij zijn de wetenschappelijke uitkomsten, gezien de ontwikkeling die ze voortbrengen, enorm van belang. Indien er meer kennis aanwezig is die ingezet kan worden om o.a. menselijk lijden te verminderen is dit van grote waarde op zowel maatschappelijk als financieel gebied.

Lees het hele stuk op Emoties 11 november 2017 | Marjon Kuipers

Leonie Poth
Als jonge vrouw kwam Leonie erachter dat ze harmonie bracht bij mensen. Er was altijd wel een andere kant achter een verhaal en daar was ze nieuwsgierig naar. Doordat ze haar balans en eigenwaarde binnen haar eigen relaties verloor, een beter voorbeeld voor haar kinderen wilde zijn, ging ze 20 jaar geleden op onderzoek. Naar zichzelf en hoe mensen zich gedragen wanneer emoties een grote rol spelen. Na vele omwegen ontdekte ze dat mediation haar pad was en is ze in balans. Ze ziet zichzelf als student van haar eigen leven.

Het verlangen naar en de interesse voor vergeving kwam na een persoonlijke situatie die haar jarenlang uitputte. Door een besluit te nemen, wetende dat er altijd keuzes waren, heeft zij in internationale retraites vergeving gevonden en is zij trainingen gaan volgen om vergeving te belichamen. Door zelf het proces van vergeving te ervaren, door zichzelf te vergeven, is zij een betere mediator geworden en kan zij met compassie naar haar klanten kijken. Inmiddels is het haar missie om vergeving binnen (ex)relaties én uiteindelijk bij sterven te begeleiden.

Leonie is MfN-mediator bij Resolve Scheidingsbemiddeling regio Overijssel

 

Marjon Kuipers is eigenaar van de Autismeacademie en is tevens werkzaam als MfN Register Mediator/Rechtbank Mediator en heeft een achtergrond als Financieel adviseur, NLP Coach Counsellor & NLP Master Practitioner en International NLP trainer.  Marjon is een van de weinige mediators met de academische opleiding Master of Mediation, is Bijzonder Curator Jeugd voor de Rechtbank Arnhem en gecertificeerd als Strafzaak Mediator in het kader van het herstelrecht. Ook heeft zij de studie Graduate Specialist Analytic Profiling gevolgd. Sinds oktober 2017 is Marjon samen met haar collegamediator Leonie Poth door de Amerikaanse vergevingsdeskundige Eileen Barker gecertificeerd als een van de eerste Vergevingscoaches in Nederland.

Terug naar het overzicht