Een speciale uitgave van Balans digitaal

Geplaatst op door in de categorie Algemeen

Dit is een speciale editie van BM, het magazine van Balans, over de staat van het onderwijs volgens ouders. Deze uitgave is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met vele andere ouderorganisaties; samen vertegenwoordigen wij meer dan 20.000 ouders.

Volgens Swanet Woldhuis, directeur van Balans en de NVA, is er maar één manier om iets te doen aan de door de Inspectie van het Onderwijs geconstateerde problemen: de kwaliteit van het onderwijs ingrijpend verbeteren. Alleen maar meer eisen stellen aan leraren en leerlingen helpt niet.

Passend onderwijs moest niet alleen de positie van zorgleerlingen versterken, maar ook die van hun ouders. Dankzij de ingevoerde zorgplicht zouden zij nooit meer hoeven te ‘leuren’ met hun bijzondere kind in de hoop dat het eindelijk op een school zal
worden toegelaten. Volgens voormalig schoolleider en samenwerkingsverbanddirecteur Frank Hoogeboom functioneert de zorgplicht niet.

Ouders van kinderen met ontwikkelingsproblemen zijn voor scholen van onschatbare waarde. Zij hebben veel kennis in huis en kunnen leraren helpen, bijvoorbeeld bij hun vaak lange en moeizame zoektocht naar de juiste aanpak voor leerlingen met autisme. Suzanne Boomsma, moeder van een zoon met autisme, geeft tien lessen.

Onderwijsjurist Katinka Slump zet ouderbetrokkenheid in historisch perspectief. De nieuwe schoolstrijd, honderd jaar na die van 1917, wordt volgens haar gevoerd door ouders van zorgleerlingen. Een nuttige geschiedenisles.

BALANSDIGITAAL.NL

Terug naar het overzicht