Ikbenautist.nl

Geplaatst op door in de categorie Marjon Kuipers

Wat een mooie mail van Frans Bak kregen we.  We delen deze graag, ook om aandacht te vragen voor zijn initiatief.

 

Ik heb de opleiding tot autismevriendelijke! coach, najaar 2016, als zeer zinvol ervaren. De ervaringsdeskundige trainers Leander, Britta en Erika zijn er in geslaagd om een zeer open en warme sfeer te creëren in de groep. Deze gaf ruimte voor het delen van de persoonlijke verhalen van een ieder welke, naast een goede en open band, eveneens goede aanvullingen op de lesstof boden. Ervaringsverhalen spreken mij persoonlijk sterk aan, en ik heb dat ervaren als een zinvolle aanvulling. Lof voor Leander, Britta en Erika dus die dit mogelijk maakten door wie zij zijn, en hier ook ruimte voor boden.

Het materiaal, Plan B, en de verduidelijking die Leander, Britta en Erika boden, geeft mij een beter houvast over een gelijkwaardig contact en communicatie tussen mensen met en zonder autisme. Méér dan dat, ik ben gaan (h)erkennen dat ik de overprikkeling en de effecten daarvan in de aanloop en sindsdien van mijn burn out heb ervaren. De opleiding geeft me dus niet alleen inzicht in het coachen van mensen met autisme: het geeft me ook houvast en begrip voor wat ik zelf op mijn manier ervaar.

De opleiding heeft me persoonlijk geïnspireerd tot een initiatief op persoonlijke titel. Zie www.ikbenautist.nl: ik wil bijdragen aan het doorbreken van het stigma rond autisme in de nederlandse samenleving, en hiertoe partijen die dit ook willen (en dat zijn er talloze) onderling verbinden. De wijze waarop ik dat denk te kunnen doen, neemt een steeds concreter vorm aan.

Dank hiervoor,

Met vriendelijke groet,
Frans Bak

 

 

 

Terug naar het overzicht