Hooggeachte mevrouw Bussemaker | Iris Westhoff Autimotive

Geplaatst op door in de categorie Iris Westhoff

Blog7 Iris Westhof AutismeacademieEen vloek en een zucht

Politici die uitspraken doen waar je het onmogelijk mee eens kunt zijn. Wat je politieke voorkeur ook is, iedereen ergert zich er weleens aan. Normaal gesproken halen we onze schouders op. We zuchten een keer diep en als het echt niet anders kan vloeken we tegen de krant of het beeldscherm dat ons deelgenoot maakte van de ons onwelgevallige mening. Vervolgens gaan we over tot de chaos van de dag. Een enkele keer laat een dergelijke uitspraak ons niet meer los. De woorden blijven hinderlijk nagalmen in het achterhoofd.

Actie!

De enige manier om jezelf te verlossen van de echo’s in het achterhoofd, is actie ondernemen. Wat kon ik het beste doen, de laatste keer dat dit mij overkwam? Ik ken de persoon in kwestie niet persoonlijk. Haar direct benaderen kan ik niet. Even bellen met een minister zit er niet in. Zelfs een mailtje sturen behoort niet tot de mogelijkheden. De website van het ministerie heeft voor de vorm een webformulier. Door de beperkte hoeveelheid tekst die hier mag worden ingevoerd, is dit voor mij geen serieuze optie. Er rest mij niets dan in de pen te klimmen.

Ongelijk 

Jet Bussemaker, onze minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen, maakt zich grote zorgen over de kansenongelijkheid in het onderwijs. Volgens het jaarverslag van de Inspectie voor het Onderwijs neemt die ongelijkheid momenteel snel toe. De geijkte oorzaken van kansenongelijkheid worden genoemd. Denk aan zaken als het opleidingsniveau van de ouders, mate van bekendheid met het onderwijssysteem en leraren die van verschillende leerlingen verschillende verwachtingen hebben. Uiteraard zijn deze oorzaken van alle tijden en geen verklaring voor de plotselinge snelle toename van kansenongelijkheid. Wat de oorzaak dan wel is, wordt niet genoemd.

Geschrokken

Wat heeft Jet Bussemaker nu precies gezegd dat mij niet meer losliet? Niet één, maar twee dingen! Ten eerste heeft zij gezegd dat de uitslag van de CITO-toets mogelijk weer zwaarder gaat wegen dan het advies van de leraar van de basisschool, omdat de leraar niet objectief is. De CITO-toets is nooit gemaakt en bedoeld om het advies van de leraar te vervangen. Een instrument gebruiken voor iets waarvoor het niet bedoeld is, kan weleens werken. In dit geval echter, lijkt het mij een dwaas idee. Dat een leraar niets menselijks vreemd is, is een waarheid als een koe. Het tweede wat zij heeft gezegd, is dat leerlingen uitsluitend moeten worden beoordeeld op talent en motivatie. Mijns inziens zijn dit bij uitstek subjectieve selectiecriteria. Wie het beste in het bestaande systeem past, zal het snelst als “talentvol” worden beschouwd. Op deze manier zal kansenongelijkheid dan ook niet worden teruggedrongen.

De kern

Heb ik haar geschreven om haar op bovenstaande te wijzen? Nee. Hoewel ik bovengenoemde zaken wel noem in mijn brief, vormen ze niet de kern van mijn betoog. Waar het mij om gaat, is dat zij de oplossing in de verkeerde hoek zoekt. Het probleem ligt niet bij de manier waarop leerlingen voor het systeem worden geselecteerd. Het probleem is het systeem zélf. Een rigide systeem waarin steeds minder leerlingen passen. Verschillende mensen met alle geweld in dezelfde, voor iedereen gelijke, mal persen brengt ons niet dichter bij gelijke kansen. Integendeel. (Zie ook blogpost “Vind jij gelijke behandeling rechtvaardig?” )

Teleurstelling

Na het posten van de brief is het afwachten. Zal mijn brief op het bureau van de minister belanden? Of wordt hij onderschept door één van haar knechtjes? Wordt mijn brief uberhaupt door iemand gelezen? Verdwijnt hij in een archief of in de versnipperaar? Een week later lag er een envelop van het ministerie in de brievenbus. Iemand heeft me teruggeschreven! Mijn blijdschap was echter van korte duur. Het ministerie gaat met burgers om zoals werkgevers met sollicitanten. “Door de grote hoeveelheid reacties is het helaas niet mogelijk om een persoonlijk antwoord te sturen”.

Benieuwd naar mijn brief aan de minister en haar antwoord? Download het bestand hieronder! brief_met_antwoord

Terug naar het overzicht