Zelfbewust, zelfgenoegzaam, zelfkennis, zelfbeschikking, zelfbeeld, zelfmoord, zelfoverwinning, zelf…

Het ‘zelf’ waarnaar wordt verwezen is een verzamelterm, uitdrukking van de dynamische uitkomst van iemands ontwikkeling, diens eigenschappen, kenmerkende gedragingen en omstandigheden. Een ontwikkeling die wordt beïnvloed door erfelijkheid en cultuur, levenservaringen, ontwikkelingsfase, gezondheidstoestand en het kunnen omgaan met stress.

Het zelf-concept is het geheel van overtuigingen, voorkeuren, meningen en houdingen die op een systematische wijze zijn georganiseerd, in de hersens zijn vastgelegd en die de grondslag vormen van ons bestaan.

Bent u benieuwd naar de link tussen identiteit, hersenen en stoornissen? Kom aanstaande 12 april naar het 5e SWP Hersencongres in de Meervaart te Amsterdam. Plenaire inleiders preken over de netwerkvorming in het brein en leggen een verband tussen de wijze waarop de activiteit van een bijzonder netwerk van hersengebieden, het zogenaamde Default Mode Network, de basis vormt van het functioneren van het autobiografisch geheugen, van zelfcontrole en zelfregulatie, van het kiezen van persoonlijke doelen en van sociaal functioneren.

Ga voor meer informatie en aanmelden naar: www.hersencongres.nl