Vanuit Autisme Bekeken

Geplaatst op door in de categorie Algemeen

Beste redactie/lezer,

De werkgroep Vanuit autisme bekeken zet een beweging in gang om de samenleving anders naar autisme te laten kijken. Een beweging om autisme beter te herkennen en erkennen, en daarmee drempels te verlagen voor mensen met autisme om mee te kunnen doen in de maatschappij. Door te kijken vanuit het perspectief van mensen met autisme ontwikkelden wij vier websites ontwikkeld voor mensen met autisme, hun naasten en professionals om hier zelf mee aan de slag te gaan.

De websites zijn door mensen met en zonder autisme ontwikkeld en getest. Ze zijn nu klaar om gebruikt te worden. Daarom brengen wij ze ook graag onder uw aandacht.

Denk aan autismevriendelijke checklisten voor gemeenten en werkgevers, rapporten zoals de ‘Maatschappelijke businesscase: Levensbrede aanpak bij autisme‘ en ‘Een kind met autisme in je gezin’. De digitale gesprekshulp voor op school of het digitale boek om autisme bespreekbaar te maken en de mooie ervaringsverhalen over het leven met autisme. Deze en nog veel meer producten en handreikingen vindt u op onze vier websites:

Wij ontwikkelden de websites ook voor uw doelgroep/achterban. Kunt u daarom via uw website en/of nieuwsbrief één of meer websites vermelden? Hiervoor bieden wij u een kant-en-klaar-pakket aan met teksten en logo’s (zie de bijlagen).

Hoe gaat het in zijn werk?
Per website hebben wij een korte beschrijving gemaakt (zie bijlage) die u kunt overnemen samen met het logo. U bekijkt zelf welke website of websites relevant is/zijn voor uw doelgroep/achterban om te vermelden.

Geef bijvoorbeeld de informatie en/of het logo een vaste plek op uw website of neem het mee als artikel in uw nieuwsbrief. U kunt ook in uw webteksten linken naar specifieke pagina’s of producten van één of meer van onze websites.

Heeft u vragen of wilt u samen kijken welke instrumenten relevant zijn voor u om te vermelden, dan kunt u mailen naar communicatie@vanuitautismebekeken.nl of stuur een reply op deze mail.

Alvast bedankt, wij horen graag van u!

 

Met vriendelijke groet,

Communicatieteam Vanuit autisme bekeken

De onafhankelijke werkgroep Vanuit autisme bekeken is ingesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en kijkt vanuit en met mensen met autisme naar welke verbeteringen er nodig zijn op het terrein van onderwijs, werk, zorg en levensloopondersteuning en sport. In 2015 startte het programma ook een samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met als doel oplossingen te vinden en uit te dragen om het Passend onderwijs ook passend te maken voor kinderen met autisme. 

Terug naar het overzicht