Trainingen

Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien.
(Mahathma Ghandi)

Autisme academie trainingen

Informatieverwerking vindt bij mensen met autisme op een andere manier plaats dan bij mensen zonder autisme. Om aansluiting te krijgen en te houden bij onze maatschappij die voor het merendeel bestaat uit mensen zonder autisme is de eerste groep vaak aangewezen op hulpverlening en extra ondersteuning.

autisme academie trainingen