Projecten

Autisme Academie hecht veel waarde aan juiste beeldvorming over autisme. Wij zijn daarom betrokken bij allerlei autisme gerelateerde projecten.

Wil je advies over een autisme gerelateerd project? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Vanuit Autisme Bekeken

Unknown-1 Het programma Vanuit autisme bekeken zet een beweging in gang om anders met autisme om te gaan. Waardoor de kwaliteiten van mensen met autisme beter tot hun recht komen en zij beter kunnen meedoen in de samenleving. We kijken vanuit het perspectief van mensen met autisme naar zorg en (levensloop)ondersteuning, werk, sport en school. Door bestaande initiatieven met elkaar te verbinden realiseren we kleinschalige, betekenisvolle verbeteringen die een voorbeeld zijn voor de hele maatschappij. Het programma is opgezet door mensen met en zonder autisme. Ook in de uitvoering werken we nauw met elkaar samen. Meer informatie

Autisme Ten Top

images-1Mensen met een vorm van autisme vormen een uniek en nauwelijks benut arbeidspotentieel dat véél voor werkgevers kan betekenen. Door middel van de beeldvormingscampagne Autisme Ten Top wil Autisme Ten Top  werkgevers laten kennismaken met deze groep potentiële werknemers, stigma’s rondom autisme doorbreken, en tegelijkertijd laten zien hoe zij mensen met een vorm van autisme optimaal kunnen inzetten binnen hun bedrijfsproces. Auticomm. is betrokken in het kernteam van deze campagne. Meer informatie

Autisme & Eigen Kracht

Unknown-2  In 2012 en 2013 gaat het samenwerkingsverband autisme Overijssel aan de slag met Autisme & Eigen Kracht (AEK) met subsidie van de Provincie Overijssel. Het AEK project sluit aan bij de visie van het samenwerkingsverband autismehulpverlening Overijssel, namelijk het ruimte geven aan, het doen toenemen en benutten van Eigen Kracht bij mensen met een vorm van autisme. Individueel benodigde zorg wordt immers het beste inzichtelijk in overleg met mensen met autisme en hun familie en sociaal netwerk. Er worden o.a. gratis Eigen Kracht-conferenties aangeboden aan alle mensen met autisme en hun naasten. Meer informatie