Trainers

Missie & Visie

Missie

Wij richten met onze trainingen en ontwikkelingstrajecten voornamelijk op de persoonlijke ontwikkeling van mensen met autisme met een normale tot hoge intelligentie en hun naaste omgeving.

Naast dat wij een professionele opleiding en houding als trainer / coach hebben zijn wij ook ervaringsdeskundigen en ervaren wij autisme in ons eigen leven dagelijks van heel dicht bij.

Werken aan je persoonlijke ontwikkeling betekent voor ieder mens persoonlijke groei. Wij willen juist mensen met autisme empoweren zelf de regie over hun leven en welzijn te nemen en reiken hiervoor de tools aan. Belangrijk hierin vinden wij het stimuleren van een mindswitch van een negatieve denkstijl naar een positief realistische denkstijl.

Wij vinden dat mensen met autisme het recht hebben een gelijkwaardig onderdeel te zijn van de huidige maatschappij. Wij stimuleren dit door  onder ander door deel te nemen aan diverse autismegerelateerde projecten met betrekking tot beeldvorming rond autisme.

Onze doelstelling is samen te werken aan een autismevriendelijk! Nederland. Hiervoor hebben wij in 2008 de intentie Autismevriendelijk! in het leven geroepen.

Visie

Wij vinden autisme geen defect, maar een ontwikkelingsuitdaging (een vertraging of soms een versnelling in de hersenen, Delfos 2012).

Om onze doelstelling te bereiken vinden wij het belangrijk om samen te werken met mensen met autisme. Al onze trainingen worden gegeven door iemand met en iemand zonder autisme en ook ons trainingsmateriaal is ontwikkeld en wordt doorontwikkeld in combinatie.

Wij gaan nadrukkelijk de dialoog aan met onze doelgroep zodat we praten met en niet over mensen met autisme.
Gelijkwaardigheid en inclusie is ons uitgangspunt.

Marjon Kuipers – Hemken | Rechtbank Mediator | Trainer |Coach

Marjon Kuipers Hemken In 2008 ben ik gestart met de Autismeacademie en ik ben trots op hetgeen mijn collega’s en ik samen hebben kunnen bewerkstelligen. Zonder de kennis van mijn collega’s met autisme was dit nooit gelukt. Wij waren de eersten die trainers met autisme een volwaardige rol als trainer en coach boden met een marktconforme beloning. In het begin werden wij door de reguliere partijen gekscherend weggezet als “emancipatieorganisatie voor autisme”. Ik heb het omarmd als geuzennaam. Ervaringsdeskundigen zijn nu gelukkig niet meer weg te denken, ook in de reguliere GGZ niet.
Nog steeds houd ik mij bezig met autisme met als doel een zo groot mogelijke zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid voor degene met autisme in mijn nabijheid te helpen creëren. Want we zijn er nog niet! Vele wegen zijn inmiddels bewandeld, met vallen en opstaan, huilen en lachen, frustraties en overwinningen, met als resultaat dat ik mij na al die jaren goed kan verplaatsen in de belevingswereld van iemand met autisme maar evengoed ook in die van degenen die hier dagelijks mee in contact zijn.

Vanuit mijn NLP en Mediatorsopleiding en opleidingen op het gebied van communicatie heb ik ervaren hoe het leven van degene met autisme maar ook dat van zijn of haar omgeving verrijkt als je vanuit deze leefwereld leert kijken. Belangrijk hierbij is voor mij gelijkwaardigheid en eigenheid. Ook het vergroten van empowerment van mensen met autisme en hun naaste omgeving is een wezenlijk uitgangspunt. De ontwikkelingen op het gebied van autisme volg ik op de voet maar het meeste leer ik nog steeds van de mensen met autisme in mijn eigen omgeving. Ook mijn eigen ontwikkeling vind ik belangrijk. Ik heb de academische Master Mediation en de studie Graduate Specialist Analytic Profiling afgerond. Als Rechtbank- Straf- en Familiemediator en Bijzonder Curator Jeugdzaken met specialisme autisme begeleid ik cliënten in mediation vanuit mijn praktijk Mediation Visie 

Email  | Blogs | Twitter | LinkedIn

Gijs Horvers | Spreker | Trainer | Coach

Gijs is Autisme ambassadeur. Zijn missie is te streven naar een maatschappij waar autisme volledig geaccepteerd wordt. Hij vindt het daarom belangrijk dat de maatschappij een juist beeld krijgt van de diversiteit van autisme. Gijs is een enthousiast en veelgevraagd spreker over onder andere: zijn ervaringsverhaal, visie en beeldvorming over autisme en de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen de autismehulpverlening. Hij sprak eerder tijdens het congres van de Nederlandse Vereniging Autisme, TEDx en op diverse andere autisme gerelateerde congressen.

Britta Koopen | Autismevriendelijke coach | Trainer (regio: Eindhoven)

britta_koopen_1Nadat er binnen de naaste familie bij een aantal personen het Asperger gediagnosticeerd werd, ben ik begonnen me in het onderwerp ‘autisme bij normaal- tot hoogbegaafde mensen’ te verdiepen. Op zoek naar antwoorden op vragen als ‘hoe help je iemand met Asperger om een normaal leven te kunnen leiden, met een goede beroepsopleiding, een baan en een eigen gezin? Wat heeft iemand met Asperger nodig op zijn/haar weg naar zelfstandigheid?’, heb ik ontzettend veel geleerd. In de loop van tijd heb ik een enorme hoeveelheid van informatie bij elkaar gezocht en gelezen….wat dan weer tot nieuwe vragen leidde. En de grote vraag was dan ook, hoe ik al deze informatie zou kunnen omzetten in de praktijk. Theoretische, abstracte kennis is van groot belang, maar in het alledaagse leven draait alles om de praktijk!

De opleiding Autismevriendelijke! coach heeft me geholpen, alle kennis te structureren en bruggen te bouwen naar alledaagse situaties. En het succes liet niet lang op zich wachten: binnen enkele weken begon er al het een en ander te veranderen. Zonder dat er ineens van alles helemaal anders gedaan moest worden. Dit besef sloeg bij mij in als een bliksem. Als er op zo’n toegankelijke manier zo veel bereikt kan worden, waarom weten dat dan nog maar zo weinig mensen? Waarom verwachten wij van ouders, leerkrachten, werkgevers of collega’s dat zij het wel op de een of andere manier zullen regelen en redden? Nadat ik mezelf deze vraag gesteld had, was de volgende stap logisch: ik zal doorvertellen wat ik geleerd heb, zal een brug bouwen tussen de twee werelden van autisme en niet-autisme en bijdragen dat autisme bij normaal- tot hoogbegaafde mensen niet langer als handicap maar juist als uitdaging beschouwd wordt.

Mijn wereld is veel kleurrijker geworden sinds ik regelmatig door de bril van iemand met een vorm van autisme kijk. Het is een verrijking, een verbreding van mijn horizon, en biedt nieuwe aanknopingspunten en perspectieven. En deze ervaring wil ik graag met anderen delen!

Email | Site | Twitter | Linkedin

Leander Westerbeek van Eerten |Trainer

leanderMet de diagnose autisme in mijn rugzak ben ik al een aantal jaar werkzaam als adviseur en gecertificeerd trainer & assessor binnen het domein arbeidsintegratie. Ik werk met mensen met autisme die participeren op de arbeidsmarkt. In mijn werk hou ik me vooral bezig met de communicatie tussen werkleiding/coaches en werknemers met autisme. Verder verzorg ik trainingen/voorlichtingen en voer ik werkevaluaties uit. Naast mijn werk ben ik nog actief en met veel plezier betrokken bij verschillende projecten, denktanken en pilots op het gebied van autisme.

Autisme kwam jaren geleden in mijn leven onder het etiket ‘beperking’, maar vandaag de dag verdien ik hier mijn geld mee. Ik voel me na jaren worstelen niet meer beperkt door mijn autisme, maar ik hou er wel constant rekening mee en verlies het ook niet uit het oog. In feite gaan we gewoon ‘hand-in-hand’ door het leven. Haat/liefde en onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bewustwording heeft voor mij altijd aan de basis gestaan voor het ontwikkelen van compensatiemechanismen en efficiënte copingstrategiën. Ik haal er dan ook voldoening uit om een actieve rol te spelen bij het aanwakkeren en creëren van (meer) bewustwording bij anderen. Zowel bij mensen met autisme als hun omgeving. Tenslotte ben je nooit de enige actor in je leven.

Email | Twitter

Nynke Zuurmond | Autismevriendelijke coach | Trainer

Nynke Zuurmond Autismeacademie

Nadat bij mijn oudste zoon in 2012 de diagnose autisme werd vastgesteld ben ik mijzelf gaan verdiepen in de wereld van autisme.
Niet wetende dat bij mij een aantal jaren later in 2014 ook de diagnose autisme zou worden vastgesteld. Ik ben heel dankbaar dat ik de diagnose heb gekregen, want het verklaarde eindelijk waarom ik steeds zo vast liep in mijn leven, waarom ik tegen dingen aanliep die andere mensen zo ogenschijnlijk makkelijk afgaan en waarom de therapieën en sova-trainingen die gebaseerd waren op vorige diagnoses niet helpend waren op lange termijn. Door het verkrijgen van de diagnose kreeg ik eindelijk de puzzelstukken die ik nodig had om mijn leven anders in te richten.

Toen ik de opleiding Autismevriendelijke coach ging volgen was mijn doel om meer handvatten te krijgen om nog meer autismevriendelijk te worden, maar ik kreeg zoveel meer. Ik kreeg, naast alle interessante handvatten, meer inzichten en antwoorden die ik direct kon toepassen in mijn eigen leven. Dit heeft er toe geleid dat ik na 10 jaar dienstverband gestopt ben als ambulant hulpverlener bij een niet-autismevriendelijk bedrijf en voor mezelf ben begonnen onder de naam: Autisme Positief.

Ik hou me nu vooral bezig om mensen nog meer inzicht te geven over wat autisme inhoudt, hoe je hier positiever naar kan kijken en (anders) mee om kunt gaan. Mensen met autisme hebben een heleboel kwaliteiten, al weten we soms deze nog niet te vinden of goed in te zetten.

Mijn wereld is sinds mijn diagnose en de opleiding zo ontzettend verandert. Ik kan nu gelukkig zeggen dat ik mijn leven heb kunnen ombuigen van ‘overleven naar echt kunnen leven’. Mijn autisme en die van mijn zoon is veel positiever geworden in het leven van ons gezin en deze ervaringen wil ik graag delen.

Erika Holthuizen-Vojakovicová | Psycholoog | Trainer | Autismevriendelijke coach 

Als psycprofiel (1)hologe, docent en coach richt ik me op het ontwikkelen van trainingen en presentaties ter vergroting van menselijk veerkracht. Mijn doel is wetenschap laagdrempelig en begrijpbaar te maken voor iedereen en om een vertaalslag te maken van de gedragswetenschappen naar de praktijk. Ik werk als een freelance docent HBO psychologie en geef regelmatig presentaties vooral op het gebied van positieve psychologie. Ik ben o.a. afgestudeerd in de master klinische en ontwikkelingspsychologie en ik heb de aantekening voor psychodiagnostiek behaald. Afgelopen jaar heb ik de mogelijkheid gekregen om mee te lopen bij Martine Delfos waar ik veel kennis en verdieping kon verzamelen rondom autisme.
Tijdens mijn opleiding heb ik veel geleerd over de verschillende behandelmethoden, risicofactoren en verschillende stoornissen. Buiten de reguliere studie om heb ik geleerd over het benutten van de potentie van ieder mens via de positieve psychologie.

Ik vergeet nooit de opmerking van Seligman (een van de meest erkende psychologen en de grondlegger van positieve psychologie): En mensen willen meestal meer dan alleen maar hun zwakke punten corrigeren. We willen een zinvol bestaan en niet alleen maar wat aanmodderen tot we doodgaan[…] het bestrijden van gebreken is niet voldoende voor ons geluk.

Potentie voor groei zit in ieder mens, met of zonder beperkingen. Mijn missie is om mensen te stimuleren in hun groei door de inzichten van de positieve psychologie uit te dragen.

Saskia Buma | Trainer | Coach

Dankzij mijn twee zonen beschik ik inmiddels over een schat van kennis op het gebied van autisme. ‘Ik heb met vallen en opstaan veel geleerd. Wat werkt wel en wat niet? Hoe los je problemen op waar je tegenaan loopt? En hoe verander je je eigen houding?

Want als ouder of professional van iemand met autisme moet je heel flexibel zijn, creatief, ondernemend, actief, nieuwsgierig, leergierig, communicatief, geduldig en nog meer.

Dit alles heeft mij op een pad gebracht waarin ik mee wilde werken aan een autisme vriendelijke wereld. Waarin iedereen gelijkwaardig mee kan doen op zijn eigen manier. Ik heb mijn trainers en coachings opleidingen gedaan in NLP en daarnaast kennis genomen van Amerikaanse methoden zoals Floortime en Son-Rise. Ik heb in 2016 de specialisatie autisme gedaan bij de Delfos academie.

Door mijn eigen leerproces heen heb ik organisaties (mede-)opgericht en geleid,  Stichting Mama Vita, Stichting Reager en Coöperatie Ouderkrachtvoortkind. Ik begeleid gezinnen waar autisme een rol speelt en deel mijn kennis in lezingen die ik nu samen met mijn zoon Merlijn doe.

Mijn missie en passie is om samen met de autisme academie collega trainers een autisme vriendelijke wereld te creëren door mensen met autisme en hun omgeving te empoweren en van kennis te voorzien.