Dr Jaap Brand

In mijn kinderjaren was mijn autisme zeer nadrukkelijk aanwezig vanwege mijn stereotype en repetitieve gedrag. Geheel op eigen kracht ben ik inmiddels goed over mijn beperkingen heen gegroeid. Ik ben afgestudeerd als Biostatisticus en verricht onderzoek naar betere leukemiediagnostiek bij een toonaangevend bedrijf. Ik heb geleerd mijn kwaliteiten die gepaard gaan met mijn autisme uit te buiten. Ook heb ik veel geleerd van een 7-jarig verblijf in de Verenigde Staten. Ik durf te stellen dat ik een diep inzicht heb verkregen in mijn eigen neurologische processen en de daaruit voortvloeiende autistische denk en waarneming. Ik ben medeoprichter van Autisme Ten Top en samen met Carlo Post de drijvende kracht achter de Beeldvormingscampage Autisme en Werk. Eerder sprak ik bij: De Bascule in Amsterdam (meerdere malen), Hanze Hogeschool Groningen, Hogeschool van Hall Larenstein Leeuwarden, thema dag een leven lang autisme van de NVA, verscheidene lezingen voor OMH in Papendrecht, Hardinxveld Giessendam en Lelystad.

Terug naar het ervaringsdeskundigen overzicht