Disclaimer

Algemeen
Auticomm. Autisme & Communicatie (Kamer van Koophandel 08170865), hierna te noemen Auticomm., verleent u hierbij toegang tot auticomm.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Auticomm. en derden zijn aangeleverd. Auticomm behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Privacy
Auticomm. gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. We houden ons hierbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij verzamelen alleen persoonsgebonden gegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld als u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of als u zich opgeeft voor een activiteit. Alle door u verstrekte informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. In geen geval worden persoonlijke gegevens aan derden verstrekt. Dit privacy beleid is van toepassing op alle pagina’s die onder auticomm.nl zijn ondergebracht.

Gegevens over uw bezoek op de site
Auticomm. meet informatie over uw verblijf op de site. Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van u als websitebezoeker. We gebruiken deze gegevens alleen om de effectiviteit van onze website te meten.

Informatie op de site
De website auticomm.nl is met zorg samengesteld en wordt naar vermogen onderhouden. Toch is het mogelijk dat informatie op de site verouderd is. Wilt u, wanneer u dit merkt, dit melden via het contactformulier? De eigenaar van de website auticomm.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele fouten en onvolkomenheden in de verstrekte informatie. Ook kan de geboden informatie niet worden beschouwd als vervanging van een consult bij of behandeling door een arts of hulpverlener. Aan de informatie kan geen diagnostische of therapeutische waarde worden ontleend. Het gebruik van de informatie is dan ook voor volledig risico van de gebruiker.

Reacties op de site
Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Auticomm. oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Auticomm. zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Ervaringen van cliënten op de site
Ervaringen van cliënten van Auticomm, zoals deze op auticomm.nl worden gepubliceerd, zijn door hun op papier gezet als gedicht, verhaal of lied of vormen de neerslag van een met hen gevoerd gesprek. De tekst wordt altijd vóór publicatie door de geïnterviewde persoon geaccordeerd. Auticomm. realiseert zich dat de tekst de visie en de belevingswereld van de geïnterviewde weergeeft en dat andere belanghebbenden een andere visie kunnen hebben.

Links
Op de website van Auticomm. staan links naar externe websites. Vermelding van deze links betekent niet dat Auticomm. per definitie achter alle doelstellingen en werkwijzen van deze organisaties staat. Wilt u op uw website of webpagina een link plaatsen naar auticomm.nl? Dat kan! Hiervoor hoeft u geen toestemming te vragen.

Gebruik van teksten of foto’s
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Auticomm. en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Auticomm., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
Indien u nog vragen of twijfels in zaken deze disclaimer heeft kunt u contact met ons opnemen.