Autismevriendelijke coach worden

autismevriendelijke-coach

Wij vinden dat een Autismevriendelijke Coach als inzet heeft mensen met een vorm van autisme te ondersteunen en te empoweren zelf oplossingen te vinden voor de dagelijkse gang van zaken. Een goede Autismevriendelijke Coach is in staat hen te stimuleren doelen te behalen die eerst onmogelijk leken.

Because the people who are crazy enough to think they can change the world, are the ones who do.

Steve Jobs

Uit onze ervaring blijkt dat mensen met autisme met behulp van een coach veel beter in staat zijn zich zelf te ontplooien. Zeker nu de financiële voorzieningen voor hulpverlening onder druk staan zijn wij van mening dat mensen met autisme nog meer gemotiveerd zouden kunnen worden zelf vaardigheden te ontwikkelen om hun eigen regie te kunnen houden om zodoende minder afhankelijk te worden van hulpverlening.

Onze achtergrond op het gebied autisme & communicatie maakt dat wij in deze training met veel facetten van de informatieverwerking van mensen met autisme rekening hebben kunnen houden. Onze training is ontwikkeld samenwerking met o.a. Gijs Horvers, Drs. Carlo Post en Dr. Jaap Brand (allen asperger) en zij hebben hun visie op dat wat nodig is voor mensen met autisme vanuit hun eigen standpunt verwoord. Dit maakt onze 6-7-daagse zeer geschikt voor mensen met een vorm van autisme.

Voor wie is de opleiding Autismevriendelijke! Coach?

 • Mensen met autisme die hun eigen verantwoordelijkheid willen en kunnen innemen
 • Iedereen die privé of professioneel in contact is met mensen met autisme
 • medewerkers die werkzaam zijn in zorg- en hulpverlening
 • onderwijzend personeel, leerlingbegeleiders, zorg coördinatoren, schoolpsychologen
 • re-integratie en job-coaches
 • coaches die zich willen specialiseren in Autismevriendelijk coachen
 • ouders die de taal van hun kind willen leren spreken maar vooral willen gaan begrijpen

Heb ik een vooropleiding nodig?

Een vooropleiding is niet verreist. Wij vinden het belangrijk dat onze cursisten gemotiveerd, in samenwerking met  de ervaringsdeskundigen, van en met elkaar willen leren.

Wat komt er aan bod in de opleiding Autismevriendelijke coach?

Om mensen met autisme goed te kunnen coachen heeft men inzicht nodig in autisme en de manier van informatieverwerking zoals dit bij hen gaat. Daarnaast is een gezonde houding waarbij de coach overtuigd is van mogelijkheden en oplossingen een must.

Logische communicatie

Tijdens de opleiding komen de aspecten van logische communicatie aan bod. 
Logische communicatie bestaat bij ons o.a. uit de volgende onderdelen:

 • Het verbaal en non-verbaal contact kunnen maken
 • Neutraal en zonder oordeel kunnen zijn
 • Bewustzijn ontwikkelen op invloed van eigen gemoedstoestand en houding
 • Het visueel maken van auditieve informatie op diverse manieren
 • Positief gericht leren denken en dit vertalen in taal
 • Concrete en specifieke communicatiestijlen ontwikkelen, zowel verbaal als non-verbaal
 • Gebruik van Taalpatronen waardoor je zelf leert door te vragen naar de kern en ook jouw cliënt dit kunt aanleren zodat deze een betere regie zal krijgen over eigen communicatie maar ook die van de ander.

Overprikkeling

Tijdens deze opleiding besteden wij veel aandacht aan overprikkeling. Mensen met autisme hebben vaak moeite de samenhang tussen verschillende gebeurtenissen helder te krijgen. Vanwege het detail denken kan gebeuren dat gebeurtenissen niet in de juiste context geplaatst kunnen worden. Tevens zorgt de gefragmenteerde interpretatie van waarnemingen voor een vertraging in de informatieverwerking. Overprikkeling is dan het gevolg en vaak wordt hier aan uiting gegeven met gedrag dat door de omgeving als ongewenst wordt gezien. Gedrag heeft echter meestal een oorzaak! Het is de kunst deze oorzaak samen met de cliënt te leren herkennen zodat deze zelf meer sturing en grip zal krijgen voordat er overprikkeling gegenereerd wordt.

Ondersteund met voorbeelden uit dagelijkse praktijk

De opleiding tot Autismevriendelijke Coach wordt gegeven door Marjon Kuipers en Saskia Buma. De co-trainers, zoals Leander Westerbeek van Eerten en Nynke Zuurmond,  (asperger) brengen op zeer verhelderende, boeiende maar ook eerlijke en soms confronterende wijze de dagelijkse praktijk wel heel dichtbij. Ook bieden wij mogelijkheden tot samenwerking met mensen met autisme om al doende de eigen vaardigheden voor een Autismevriendelijke Coach aan te scherpen.

Hoe lang duurt de opleiding Autismevriendelijke! coach?

De duur van de training is 6 of 7 dagen in een frequentie van eens per 3 á 4 weken. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij ook in de weken tussen de trainingsdagen actief met de lesstof bezig zijn.
Als ondersteunende literatuur bevelen wij aan: Autisme vanuit een ontwikkelingsperspectief door Dr. Martine Delfos. Als basis voor deze opleiding ontvangt u op de eerste lesdag ons boek Plan B.

Hoe vindt de certificatie plaats?

De certificatie vindt plaats op dag 7 en is bestemd voor cursisten die verder willen als coach.  Zij schrijven een paper van ca 10 pagina’s over een eigen gekozen onderwerp of maken een vrije opdracht in relatie tot autisme waarbij de lesstof als leidraad dient. Wilt u een voorbeeld kijk dan bij de downloads voor uitwerkingen van onze coaches.

U ontvangt na het succesvol presenteren van uw paper het certificaat Autismevriendelijke Coach en uiteraard wordt, als u dat wenst en wij u geschikt achten, uw naam of praktijknaam opgenomen in het register van Auticomm. Tevens krijgt u dan de beschikking over het exclusieve en geregistreerde logo Autismevriendelijke Coach.

Indien u niet wilt certificeren en de 6 – daagse training volgt ontvangt u van ons een certificaat van deelname met daarop de aantekening Autismevriendelijk!

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Cursisten kunnen ook kiezen voor een POP. Van deze optie maken veelal mensen met autisme gebruik. Ook hier kan gekozen worden voor het volgen van de 6 – daagse met of zonder een extra certificatiedag.

Accreditatie

 • De Nederlandse Orde van Beroepscoaches NOBCO heeft aan deze opleiding 14 PE punten toegekend.(kenmerk 120123-AA&C-194)
 • UWV inkoopkader scholing voor uitkeringsgerechtigden.
 • Het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) kent 103 PE punten toe.
 • ABvC (beroepsvereniging van counsellors) heeft accreditatie afgegeven voor 44 punten.
 • Ook is onze opleiding erkend als bij – en nascholingsopleiding voor de Arbeidsdeskundigen van het UWV en als nascholing voor NMI Register Mediators.
 • De opleiding wordt erkend als opleiding tot deskundigheidsbevordering en kan vaak uit het PGB worden vergoed (afhankelijk van de PGB toekenningsvoorwaarden).

Nascholingsdagen

In kader van het keurmerk Autismevriendelijk! Coach organiseren wij jaarlijks een verplichte nascholingsdag indien u zich aktief wilt profileren als Autismevriendelijke! Coach.  Scholingsdagen van andere aanbieders kunnen ook aangemerkt worden als nascholing.

Verdiepingsmodules NLP & autisme

Om up to date te blijven organiseren wij in samenwerking met zeer ervaren NLP trainers die tevens ervaringsdeskundig zijn op het gebied van autisme & adhd twee maandelijks een verdiepingsmodule. Deze verdiepingsmodule sluit aan bij de stof van de opleiding maar is ook los te volgen.

Opleidingsmateriaal

Wij houden ons voortdurend bezig met de laatste ontwikkelingen rond autisme & communicatie.